CE-märgisega tööstuslike toodete valik

CE-vastavusmärgis on kohustuslik kõigile ehitustoodetele, mille kohta on pärast Euroopa Komisjoni kehtestatud registreerimiskuupäeva vastu võetud harmoneeritud tootestandard. CE-vastavusmärgis sisaldab toote CE-märgist ja sellega seotud toimivusdeklaratsiooni.

CE-vastavusmärgis kehtib alljärgnevate Tikkurila turustatavate ja müüdavate tootesarjade kohta: sisekrohvid, kipsplaatide vuukimise materjalid, dekoratiivsed klaaskiud-seinakatted, väliskrohvid, betoonkonstruktsioonide kaitseks ja remondiks ettenähtud tooted ja süsteemid, krohvimört ja põrandate tasandussegud.

Tikkurila toodete kohta kehtivad CE-vastavusmärgised on toodud meie veebilehel ja toimivusdeklaratsioonid avaldatakse ja tehakse kättesaadavaks kas trükitud või digitaalse versioonina.

CE-vastavusmärgis võimaldab toodete vaba liikumist Euroopa turul. Kui tootja kinnitab tootele CE-vastavusmärgise, siis kinnitab ta, et toode vastab kõigile EL-i õigusnormidele, mis käsitlevad tervishoidu, ohutust ning keskkonna- ja tarbijakaitset.

F

{"id":"42328","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisetooted","edit-field-p-product-class-target-id--wrapper":"Tuletõkkevärv","edit-field-p-areas-for-use-where-target-id--wrapper":"Krunditud metallpinnad","edit-field-p-sku-classification2-target-id--wrapper":"Metall","edit-field-p-medium-target-id--wrapper":"Veepõhine"}

T

{"id":"25488","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Universaalsed tooted","edit-field-p-product-class-target-id--wrapper":"Värv otse metallile ","edit-field-p-areas-for-use-where-target-id--wrapper":"Teras","edit-field-p-sku-classification2-target-id--wrapper":"Metall","edit-field-p-medium-target-id--wrapper":"Lahustipõhine"}
{"id":"25371","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Universaalsed tooted","edit-field-p-product-class-target-id--wrapper":"Pinnavärv","edit-field-p-areas-for-use-where-target-id--wrapper":"Krunditud metallpinnad","edit-field-p-sku-classification2-target-id--wrapper":"Metall","edit-field-p-medium-target-id--wrapper":"Lahustipõhine"}
{"id":"25489","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Universaalsed tooted","edit-field-p-product-class-target-id--wrapper":"Värv otse metallile ","edit-field-p-areas-for-use-where-target-id--wrapper":"Teras, Tsink, Alumiinium, Krunditud metallpinnad","edit-field-p-sku-classification2-target-id--wrapper":"Metall","edit-field-p-medium-target-id--wrapper":"Lahustipõhine"}
{"id":"25379","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Universaalsed tooted","edit-field-p-product-class-target-id--wrapper":"Pinnavärv","edit-field-p-areas-for-use-where-target-id--wrapper":"Krunditud metallpinnad","edit-field-p-sku-classification2-target-id--wrapper":"Metall","edit-field-p-medium-target-id--wrapper":"Lahustipõhine"}
{"id":"25501","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Universaalsed tooted","edit-field-p-product-class-target-id--wrapper":"Mahutite pinnakate","edit-field-p-areas-for-use-where-target-id--wrapper":"Teras","edit-field-p-sku-classification2-target-id--wrapper":"Metall","edit-field-p-medium-target-id--wrapper":"Lahustipõhine"}
on lisatud meelespeasse.
on eemaldatud meelespeast.
et