MED-tunnustusega tööstuslike toodete valik

Alljärgnevatel Tikkurila toodetel on MED-i (Marine Equipment Directive – laevaseadmete direktiivi) sertifikaat ja seega on neid lubatud kasutada laevade siseseinte ja -lagede värvimiseks.   

Käesolev sertifikaat nr MED-D-1926 tõendab, et tootja Tikkurila Oyj tegutseb järgides tunnustatud kvaliteeditagamise süsteemi, mis tuleneb laevaseadmete direktiivist 96/98/EÜ, mida on vähese tulelevikuga pinnamaterjalide ja tootmiskvaliteedi tagamise osas (moodul D) täiendatud direktiiviga 2012/32/EL. 

Tikkurila tooted, mis vastavad vähese tuleleviku omadustega materjalidele esitatavatele nõuetele ja mis ei tekita suures koguses suitsu ega mürgiseid saadusi ega põhjusta kõrgendatud temperatuuril mürgisusega seotud ohtusid, vastavad laevaseadmete direktiivile (96/98/EÜ, muudatus 2012/32/EL), mis kehtib vähese tuleleviku omadustega pinnakattematerjalidele.

D

{"id":"25336","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisetooted"}

F

{"id":"25475","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Universaalsed tooted"}
{"id":"25343","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Universaalsed tooted"}

M

{"id":"25351","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisetooted"}
{"id":"25510","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Välistooted"}

T

{"id":"25485","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Universaalsed tooted"}
{"id":"33412","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Universaalsed tooted"}
{"id":"25490","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Universaalsed tooted"}
{"id":"25378","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Universaalsed tooted"}
{"id":"25382","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Universaalsed tooted"}
{"id":"25393","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Universaalsed tooted"}
{"id":"25494","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Universaalsed tooted"}
on lisatud meelespeasse.
on eemaldatud meelespeast.
et