Veepõhised vs lahustipõhised pinnakatted metallile

Veepõhised vs lahustipõhised metalli pinnakatted: tööstusliku kasutuse võrdlus

Mis on ühist veepõhistel ja lahustipõhistel pinnakatetel ning millised on peamised erinevused nende kahe tootekategooria vahel?

Mis on ühist veepõhistel ja lahustipõhistel pinnakatetel ning millised on peamised erinevused nende kahe tootekategooria vahel? 

Kõigepealt vaatleme komponente, millest metalli pinnakatted koosnevad: kõige olulisem komponent, mis määrab pinnakatte omadused, on vaik, milleks võib olla epoksüüd-, alküüd-, akrüül- või polüuretaan. Teine põhikomponent on lahusti, mis muudab värvi vedelaks. See komponent võib olla keemiline lahusti või vesi. Kui toode on kantud pinnale ja see kuivab, aurustub vedeldav komponent ja pinnale jääb kõik muu, mis antud toote retseptuuri kuulub. Värvi retseptuuri muud komponendid on pigmendid, täiteained, paksendajad ja muud lisandid. Pinnakatted liigitatakse lahustit sisaldavateks või veepõhisteks, sõltuvalt vedeldist. Kui aastaid tagasi olid praktiliselt kõik pinnakatted lahustipõhised, siis värvi- ja pinnakattetehnoloogia areng on toonud kaasa veepõhiste toodete väljatöötamise ja arendamise.

Veepõhiste ja lahustipõhiste metalli pinnakatete eesmärk on sama: kaitsta metalltooteid korrosiooni eest, kuid lahustipõhiste pinnakatete sideainete omadused on erinevad kui veepõhistel pinnakatetel. Selle tulemusel toimivad nad erinevalt, kuna lähtuvad erinevatest parameetritest.

Kui mõlemal lahendusel on oma eelised, kuidas oma ettevõttele kõige paremini sobiv lahendus välja valida? Läbimõeldud otsuste tegemiseks lugege lähemalt, milles seisnevad veepõhiste ja lahustipõhiste pinnakatete erinevused. 

 

Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) 


Lahustit sisaldavate värvide ja pinnakatete kõige kahjulikum keskkonnamõju on lahustite aurustamine - lenduvate orgaaniliste ühendite emissioon -, mis tõstab maapealse osooni formatsiooni ja suurendab õhusaastet. Ranged keskkonnaalased õigusaktid on kohustanud ettevõtteid vähendama lenduvate orgaaniliste ühendite eraldamist. Üha enam riike kehtestab õigusakte, mis keelavad lahustipõhiste toodete kasutamise nende LOÜ kõrge emissiooni tõttu

Seevastu veepõhistest toodetest aurustub värvi kuivamisel praktiliselt ainult vesi. Just pinnale kandmise faasis on veepõhiste toodete keskkonnamõju oluliselt väiksem kui lahustipõhistel toodetel. Kuna märga, veel kuivamata veepõhist värvi saab veega puhastada, ei lisandu ka vahendite ja tööriistade puhastusprotsessist täiendavaid lenduvate orgaaniliste ühendite heitmeid

Jätkusuutlikkuse kasvav tähtsus on olnud peamine põhjus, miks üha rohkem ettevõtteid eelistab veepõhiseid lahendusi. Ettevõtted saavad vähendada lenduvate orgaaniliste ühendite emissiooni, kasutades vett sisaldavaid pinnakatteid, mille mõju keskkonnale on positiivne ja mis vastavad rangematele keskkonnastandarditele. Konkreetsete meetmete kasutusele võtmine jätkusuutlikkuse parandamiseks võib tõsta ka ettevõtte kaubamärgi mainet

Tervis ja turvalisus

Tervis ja turvalisus


Lahustit sisaldavate toodete aurud on tugeva lõhnaga ja ohtlikud sisse hingata. Ehkki ka veepõhiste pinnakatete sattumine inimese nahale ei ole soovitatav, pole see siiski nii kahjulik kui kokkupuude lahustipõhise värviga. Veepõhised tooted on turvalisem valik nii keskkonnale kui ka tooteid kasutavate inimeste tervisele.

Oluline on märkida, et olenemata sellest, millise tootega te töötate, peavad kasutajad end alati korralikult kaitsma - pihustamise ajal on veepõhiste toodete ühendite sissehingamine sama kahjulik lahustipõhiste toodetega. Kuivamise käigus aurustub orgaaniliste lahustite asemel vesi, mis tähendab, et sissehingamine pole sama ohtlik. Kokkuvõtvalt, veepõhiste pinnakatete kasutamine tähendab madalamaid riske, tekitab vähem ärritust ja omab vähem kahjulikke mõjusid kasutajale

Säilivusaeg


Lahustit sisaldavate toodete säilivusaeg on umbes kaks aastat, enamikul veepõhistel toodetel aga üks aasta. Selle põhjuseks on asjaolu, bakteritel on võimalik vees teatud tingimustel paljunema asuda ja toote kvaliteeti mõjutada. Siiski saab veepõhiste toodete säilivusaega pikendada, lisades valemitele spetsiifilisi kemikaale.

 

Korrosiooni ja ilmastikumõjude eest kaitsvad omadused


Veepõhiste pinnakatete toormaterjalid on erinevad lahustipõhiste pinnakatete omadest, kuna neid hoitakse vees. Vedeldaja - olgu see siis keemiline lahusti või vesi – ülesanne on kanda substraadile värvikiht, mis kaitseb pinda korrosiooni eest. Vedeldi aurustub värvikihist ja ei saa seega peale pinna kuivamist korrosiooni teket mõjutada

Inimesed, kes pole värvide ja pinnakate toimemehhanismidega kursis, võivad arvata, et kuna vesi põhjustab metalli roostetamist, ei saa veepõhised tooted olla korrosioonivastased. Veepõhise toote kasutaja võib tunda muret pinnakatte kvaliteedi pärast eriti siis, kui tal on olnud kokkupuude välkroostega. Välkrooste on korrodeerumine, mis tekib värvitootes sisalduva vee tõttu selle ajaga, kui värv on veel märg. Seda on võimalik vältida - Tikkurila värvide retseptuurid on loodud nii, et välkroostet ei teki

Metalli pinnakatete korrosiooni ja ilmastikumõjude eest kaitsvate omaduste võrdlemisel tuleb arvesse võtta ka vee- ja lahustipõhiste toodete spetsiifikat. Polüuretaanide võrdlemine epoksüüdidega on sama nagu  õunte ja apelsinide võrldemine. Näiteks pakuvad veepõhised akrüültooted paremat ilmastikukindlust kui mõned lahustit sisaldavad tooted, eriti värvitooni püsivust ja läikestabiilsust silmas pidades.

 

Pinnale kandmise tingimused


Lahustit sisaldavate toodetega on mõneti lihtsam hakkama saada, sest need on saastunud pindade osas leplikumad. Näiteks võivad lahustipõhised pinnakatted sobida paremini metallpinnale, millel on jälgi rasvast ja mustusest. Veepõhiste pinnakatete puhul on vajalikeks eeldusteks puhas keskkond ja puhas pind. Heade tulemuste tagamiseks tuleb kogu protsessi vältel jälgida puhtust ja olla korrektne ning hoolikas.

Samuti, lahustipõhist toodet kulub veidi vähem ja see pakub samas siiski head kaitset. Paljude lahustit sisaldavate toodetega on võimalik vaid ühe kihiga, mis kantakse otse karedale metallile, saavutada hea katvuse, kauni värvikihi ja ühtlase pinna. Lahustipõhised pinnakatted peidavad aluspinna struktuuri vead, see tähendab, et kriimustusi ega tuhmumist pole näha. Kuivainesisaldus veepõhistes toodetes on üldiselt madalam kui lahustipõhistes toodetes. Seetõttu tuleb sama kuiva värvikihi saavutamiseks kasutada rohkem veepõhist toodet. Mõnda veepõhist värvi ei saa ühe paksema kihina pinnale kanda – võite vajada kahte või kolme kihti, ja iga kihi vahel on kuivamisaeg. Siiski leidub ka selliseid veepõhiseid tooteid, mida saab pinnale kanda ainult ühe kihina

Norsok M-501
Veepõhised vs lahustipõhised metalli pinnakatted - NORSOKi lahusti- ja veepõhiste süsteemide võrdlus.

Veepõhine Fontecoat EP 50 160 µm, nagu on näha eelpoolsest tabelist, võimaldab saavutada soovitud spetsifikatsiooni ja kvaliteeditaset. Siiski on oluline märkida, et 160 µm saamiseks tuleb toodet Fontecoat EP 50 pinnale kanda 2 x 80 µm. Lahustit sisaldavat analoogi Temacoat Primer kasutades saab 160 µm pinnale kanda ühe kihiga

Pidades silmas pinnalekandmist ja kuivamist, saab öelda, et veepõhised pinnakatted on kliima suhtes tundlikumad. Neid ei kasutata tavaliselt sukeldatud (veealuste) ega maetud ja maa-aluste pindade katmiseks. Kui keskkonnas, kus te värvite, on kõrge õhuniiskus, ei saa värvis sisalduv vesi korralikult aurustuda ja värvi kuivamine võtab kauem aega. Näiteks talvekuudel võib tekkida probleeme kuivpihustamise ning värvi tasandumisega. Suvekuudel võib tekkida mõningaid probleeme kuivamise ja värvikihi lõtvumisega, mis võib juhtuda ka lahustipõhiste pinnakatete kasutamisel

Lahendus on teostada metallpindade katmine ruumis, kus on võimalik kliimat kontrollida ja hoida niiskustaset teatud vahemikus - soovitatav õhuniiskus on 20-70%. See annab eelise nii talvel kui suvel, kuna äärmuslikud tingimused on alati välistatud

 

Metalli pinnakatete seadmed, puhastamine ja utiliseerimine

Üks peamisi erinevusi lahustipõhiste ja veepõhiste pinnakatete vahel on see, et lahustipõhised tooted on väga tuleohtlikud. Seetõttu peab lahustit sisaldavate toodete transportimine, ladustamine ja ka utiliseerimine toimuma spetsiaalselt koolitatud personali poolt. Vastavalt ohtlike kaupade rahvusvahelise autoveo Euroopa lepingule (Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road, ADR) ei saa neid tooteid vedada igas veokis, vaid spetsiifilistes. Lisaks vajavad need spetsiaalset plahvatuskindlat varustust. Tuleohtliku värviga seotud kindlustus võib mõnes riigis olla tavapärasest suurem

Veepõhised tooted pole tuleohtlikud, see tähendab, et pole vaja spetsiifilist kergesti süttivate ainete kindlustust ega ka tuleohtlike materjalide transportimist ja kasutamist võimaldavat lisavarustust. Veepõhiste toodete klassifitseerimisel on suur erinevus võrreldes lahustipõhiste toodetega - ADR-il puuduvad veepõhiste toodete transportimise nõuded, kuna need ei ole tuleohtlikud.

Mõlemat tüüpi metalli pinnakatete jaoks on vaja kasutada spetsiaalseid puhastusvahendeid siis, kui katted on juba kuivanud. Veepõhiste toodete üks olulisi eeliseid on see, et kui värv on veel märg, saab seda nii tööriistadelt, pindadelt kui mujalt veega puhastada.

 

Lahustipõhised vs veepõhised pinnakatted metallile

  Lahustipõhised metalli pinnakatted Veepõhised metalli pinnakatted

Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ)

Kõrge LOÜ tase

Madal LOÜ tase

Tervis ja turvalisus

Pinnale kandmisel ja kuivamisel on aurude sisse hingamine ohtlik

Nahale sattudes ohtlik

Kasutusprotsessi (mitte kuivamisprotsessi) ajal on aurude sisse hingamine ohtlik

Teatud tooted (epoksüüd- ja polüuretaan) on nahale sattudes ohtlikud

Säilitusaeg

Umbes kaks aastat

Umbes üks aasta (saab pikendada kemikaalide lisamisega)

Kaitse korrosiooni tekke ja ilmastikumõjude eest

Oleneb tootest

Oleneb tootest

Pinnale kandmise tingimused

Leplik saastunud pindade suhtes (sh mustus, rasv) 

Võib vajada ühte kihti

Kliima suhtes vähem tundlik

Vajab puhast keskkonda ja pinda

Võib vajada rohkem kihte

Kliima suhtes tundlikum

Seadmed, puhastamine ja utiliseerimine

Väga tuleohtlik,  nõuab plahvatuskindlaid seadmeid ja lisakindlustust

Transport, ladustamine ja utiliseerimine peab toimuma spetsiaalselt koolitatud personali poolt

Nii märja kui kuivanud pinnakatte eemaldamiseks on vaja spetsiaalseid puhastusvahendeid

Ei ole tuleohtlik, pole vaja spetsiaalset varustust ega lisakindlustust

Transport, ladustamine ja utiliseerimine peab toimuma spetsiaalselt koolitatud personali poolt

Kuivanud (mitte märja) pinnakatte puhul on vaja spetsiaalseid puhastusvahendeid

 

Kokkuvõtteks

Veepõhised pinnakatted pole ilmtingimata alati kõige sobivam lahendus. Veepõhiste toodete eelistamine võib olla oluline, kui teie ettevõtte pikaajaline eesmärk on minimeerida tegevuse negatiivset mõju keskkonnale. EL-s on alust oodata regulatsiooni karmistumist, seega on mõistlik aegsasti valmistuda tingimustega, mis piiravad või takistavad lahustit sisaldavate toodete kasutamist.

 

Kui Sul tekkis küsimusi, siis võta meiega ühendust. Tööstusvärvide kontaktid leiad siit.

Ole kursis Tikkurila tööstusvärvide uudistega ja telli uudiskiri. Jagame asjakohast teavet ja uut infot regulaarsusega kord kvartalis ega häiri postitustega, kui meil midagi sisukat öelda pole.
Telli tööstusvärvide uudiskiri
on lisatud meelespeasse.
on eemaldatud meelespeast.
et