M1-märgisega tööstuslike toodete valik

Sisetingimustes kasutatavaid ehitusmaterjale, näiteks värve, klassifitseeritakse nende emissioonitaseme alusel. FISIAQ (Finnish Society of Indoor Air Quality and Climate – Soome siseõhu kvaliteedi ja kliima ühing) klassifitseerib ehitusmaterjalid kolme rühma.

Kõrgeim klass M1 hõlmab materjale, millest eraldub atmosfääri äärmiselt vähe ühendeid. M2-klassi materjalidest eraldub ühendeid mõõdukalt ja M3-klassi kuuluvaid materjale ei ole kas kontrollitud või nad ei vasta emissioonikoguste rangetele nõuetele.

M1-klassi annab Soome Ehitusteabefond RTS (Finnish Building Information Foundation) materjalidele, mis on edukalt läbinud laborikatsed. Materjalide puhul kontrollitakse orgaaniliste ühendite, formaldehüüdi, ammoniaagi ja kantserogeensete ainete sisaldust. Tipp-professionaalide töörühm hindab ka toote lõhnaemissiooni. Kõik katsed tehakse nelja nädala jooksul pärast toote turuletoomist.

A

{"id":"25413","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisetooted"}
{"id":"25398","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisetooted"}
{"id":"25322","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisetooted"}
{"id":"25325","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisetooted"}
{"id":"36855","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisetooted"}
{"id":"25524","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisetooted"}
{"id":"25329","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisetooted"}

P

{"id":"25361","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Välistooted"}
on lisatud meelespeasse.
on eemaldatud meelespeast.
et