Metalistruktuur

Veepõhised metalli pinnakatted – kuus eksiarvamust

Kas tööstuslikud veepõhised pinnakatted toimivad sama hästi kui lahustipõhised? Kas veepõhised pinnakatted võivad tõesti metallpindu korrosiooni eest kaitsta? Kas veepõhistele lahendustele üleminek ei nõua liiga suurt pingutust ega too kaasa tähelepanuväärseid väljaminekuid?

Veepõhiste pinnakatete osas leidub ka mitmeid eksiarvamusi, mis põhinevad pigem kogemuse puudusel ja oletusel kui faktidel. Et mõista, kas metalli pinnakatted võiksid sobida ka teie toodetele, on väga tähtis omada nende kohta võimalikult palju teavet. Vajaliku info saamiseks analüüsime järgnevalt kuut enamlevinud eksiarvamust veepõhiste metalli pinnakatete kohta.

1. Veepõhised tooted kaitsevad korrosiooni eest

Üks peamisi eksiarvamusi veepõhiste pinnakatete puhul on see, et need ei suuda metallpindu korrosiooni eest kaitsta. Korrosioonivastaste omaduste kaalumisel on oluline ära märkida, et värvis sisalduva vedela aine – olgu see siis lahusti või vesi – ülesanne on aidata luua aluspinnale korrosiooni pärssiv värvikiht. Veepõhistes toodetes sisalduv vesi aurustub seejärel värvikihist, täpselt nagu lahusti aurustub värvi kuivades lahustipõhiste toodete puhul. See, kas pinnakate on lahusti- või veepõhine, ei oma rolli korrosiooni osas.

Kuna rooste tekkimiseks on vaja vett, tekib paljudel tunnetus, et veepõhised pinnakatted pole korrosioonivastased. Tegelikkuses kaitsevad veepõhised pinnakatted korrosiooni eest - see on antud toodete üks peamisi eesmärke.

Lisaks võib tekkida mure välkrooste pärast - see on rooste, mis tekib ajal, kui värv on veel pinnal märg. Välkrooste võib tekkida juhul, kui kasutaja kannab toote pinnale ebaõigeid meetodeid kasutades, samuti värvi koostise tõttu. Välkroostet ei teki iga veepõhise pinnakatte puhul, Tikkurila toodete puhul on välkrooste vältimisega toodete retseptuurides arvestatud.

2. Veepõhised tooted pakuvad head ilmastikukindlust

Ilmastikukindlus on teine ​​peamine küsimus, mis tekib eri tüüpi metalli pinnakatete võrdlemisel. Võib tekkida küsimus: kas veepõhised pinnakatted on piisavalt vastupidavad UV-kiirgusele ja ilmastikumõjudele?

Veepõhistel toodetel on sama ilmastikukindlus kui lahustipõhistel toodetel ja see on mõnikord isegi parem. Toodete korrosioonivastased ja ilmastikindlust määravad omadused sõltuvad konkreetsete toodete keemilisest koostisest. Veepõhiste ja lahustipõhiste toodete ilmastikukindluse võrdlemise asemel tuleks suunata tähelepanu konkreetsete toodete võrdlemisele, vaadeldes lähemalt epoksüüd-, akrüül- ja polüuretaantooteid. Näiteks on meie akrüültooted väga vastupidavad veepõhised metalli pinnakatted, mis pakuvad head korrosioonikaitset.
Oluline on siiski välja tuua, et veepõhiseid pinnakatteid ei kasutata sukeldatud ega maetud ja maa-aluste pindade puhul. Meretingimustesse mõeldud pindade puhul vajalik ilmastikukindlus pole veel veepõhiste toodetega võimalik. Veepõhised pinnakatted on tundlikumad kliima suhtes nii pinnalekandmisel kui kuivamisel, seega on veepõhiste toodete puhul keskkonna niiskuse kontrollimine võtmetähtsusega.

Metal machinery

3. Veepõhised metalli pinnakatted toimivad sama hästi kui lahustipõhised pinnakatted

Veel üks levinud ekslik käsitus on see, et veepõhised pinnakattematerjalid on funktsionaalsuse osas kehvemad kui lahustipõhised pinnakatted. Selline küsimus on täiesti õigustatud, kuna teie poolt kasutatavad metalli pinnakatted peavad olema kvaliteetsed ning toimima vajalikul viisil. Veepõhised pinnakattematerjalid on samaväärsed lahustipõhiste alternatiividega - need kaitsevad metallpindu ja pakuvad kvaliteetset lõpptulemust

Veepõhiste toodete puhul kasutuses olevate kemikaalide ja vaikude osas on tehtud palju edusamme - neid täiustatakse pidevalt, et need vastaksid tööstuses seatud kõrgetele standarditele. Kui metallpindade jaoks on traditsiooniliselt kasutatud lahustipõhiseid pinnakatteid, võimaldavad uudsed toimeained ja lisandid parandada just veepõhiste toodete omadusi. Õigesti pinnale kantuna annavad veepõhised tooted sileda ja vastupidava tulemuse. Nad toimivad hästi ka rasketes oludes ja kaitsevad metallpindu tõhusalt. Näiteks Tikkurila veepõhise Fonte-tootevalikuga on võimalik saavutada lahustipõhiste pinnakatetega võrdseid või isegi paremaid tulemusi. Näiteks Fontecoat EP 80, kahekomponentne veepõhine epoksüüdpinnakate, moodustab tugeva ja läikiva pinna, mis on väga vastupidav hõõrdumisele ja keemilisele stressile

4. Veepõhiste toodete kasutamine ei too kaasa  vajadust täiendava hooldusvärvimise järele

Veepõhised lahendused pakuvad sama hooldusperioodi nagu alternatiivsed tooted, erandiks on pinnad ekstreemsetes tingimustes. Nagu ka lahustipõhised tooted, läbivad ka veepõhised pinnakatted kvaliteedi ja vastupidavuse tagamiseks põhjaliku kontrolli. Enamik pindu vajab aja möödudes hooldust, kuid õige pinna ettevalmistamine ja sobilik värvi pinnalekandmise viis tõstavad pinnakatte hooldusvaba kasutusaega.

Nagu lahustipõhiste toodete puhul, saate ka veepõhiste toodetega töötades valida hooldus- või remontvärvimise teostamiseks õige toote laia valiku toodete seast.

5. Üleminek veepõhistele lahendustele võib kaasa aidata kulude kokkuhoiule

Kui veepõhistele lahendustele üleminek toob esialgu kaasa kulusid, siis peale seda, kui kõik seadmed ja protsessid on kohandatud, hakkavad tehtud investeeringuid teie kasuks tööle. Peamine põhjus, miks veepõhiste toodete hind on veidi kõrgem, on see, et nende toodete arendamiseks mõeldud tooraine on kõrgema hinnaga. Kuid veepõhiste toodete kasutamine võib tegelikult vähendada teie üldisi tegevuskulusid. Kuna veepõhised tooted ei ole tuleohtlikud, ei vaja need transportimiseks plahvatuskindlat varustust, spetsiaalset tuleohtlikkusega arvestavat kindlustust ega eriväljaõppega personali. Samuti, kuna veepõhist märga värvi saab veega puhastada, ei pea te investeerima spetsiaalsetesse puhastusvahenditesse.

Veepõhiste toodete esmakordne kasutamine võib võrreldes lahustit sisaldavate toodetega olla veidi keerukam. Näiteks veepõhiste toodete pinnalekandmisel tuleb olla veendunud, et ümbrus ja metallpinnad on puhtad. Heade tulemuste saavutamiseks peate pinnalekandmise protsessis olema veidi täpsem ja hoolikam. Vees sisalduvate toodete vähese kuivainesisalduse tõttu võite vajada kahte või kolme värvikihti.

Tikkurila toetab oma kliente, et tagada sujuv üleminek veepõhistele lahendustele. Testime koos klientidega veepõhiseid tooteid, jälgime, kuidas need töövad ja arutame, kuidas võiks võimalikke probleeme ennetada või lahendada.

Metal machinery

6. Veepõhiste toodete kasutamine võib aidata teil äri kasvatada

Sõltuvalt teie riigi või ettevõtte olukorrast võite mõelda, kas veepõhiste lahenduste kasutusele võtmine aitaks teil oma äri kasvatada ja kas üleminek oleks kasulik. Sõltuvalt teie eesmärkidest ja olukorrast ei pruugi veepõhised tooted olla alati kõige parem valik,  kuid on oluline teada kasvavast nõudlusest veepõhiste toodete järele ja nende positiivsest mõjust äritegevusele. Prognooside kohaselt eeldatakse, et ülemaailmse veepõhiste pinnakattelahenduste turg kasvab ajavahemikul 2017-2025 aastas 5,7% (aastane liitkasvumäär)

Üks peamisi põhjuseid, miks ettevõtted veepõhiste lahenduste kasuks otsustavad, on negatiivse keskkonnamõju vähendamine. Erinevalt lahustipõhistest pinnakatetest, mis eraldavad suures koguses lenduvaid orgaanilisi ühendeid (LOÜ), emiteerivad veepõhised tooted LOÜ-eid vähe või üldse mitte. Kui veepõhine värv kuivab, aurustub õhku mürgiste kemikaalide asemel vesi. Jätkusuutlikkuse probleemide kasvades ning karmimate nõudmiste tõttu lenduvate orgaaniliste ühendite tasemele, samuti ohutuseeskirjadest tulenevalt koguvad veepõhised lahendused kiiresti populaarsust

Veepõhised tooted tagavad ka turvalisemad töötingimused. Töötajate tervise ja ohutuse parandamine ning plahvatusohu vähendamine on samuti oluliste põhjuste seas, miks ettevõtted otsustavad üle minna veepõhiste lahenduste kasutamisele.  

  • Küsimused, mida analüüsida veepõhiste pinnakattelahenduste kaalumisel
  • Milliseid metallpindade värve ja pinnakatteid me täna kasutame?
  • Mis tüüpi metallpindadega me töötame?
  • Milliseid seadmeid me praegu kasutame?
  • Millised on meie ettevõtte arusaamad jätkusuutlikkuse küsimuses?
  • Mida me metalli pinnakatetega saavutada soovime?
  • Milliste nõudmistega me praegu silmitsi seisame?

 

Kui Sul tekkis küsimusi, siis võta meiega ühendust. Tööstusvärvide kontaktid leiad siit.

Ole kursis Tikkurila tööstusvärvide uudistega ja telli uudiskiri. Jagame asjakohast teavet ja uut infot regulaarsusega kord kvartalis ega häiri postitustega, kui meil midagi sisukat öelda pole.
Telli tööstusvärvide uudiskiri
on lisatud meelespeasse.
on eemaldatud meelespeast.
et