Tikkurila pakuvb suures valikus tööstuslikke värve ja pinnakatteid ehituses kasutatavate teraskonstruktsioonide jaoks, sealhulgas materjale ja süsteeme, mis vastavad standardile ISO 12944 - ülemaailmsele korrosioonitõrjestandardile. Selle standardi 5. osas määratletakse kaitsevärvkattesüsteemid erinevate korrodeerivate keskkondade jaoks: C2, C3, C4, C5-I ja C5-M. Standard määrab ka vastupidavuse klassid, mis avaldavad esimesele suuremale hooldusprotseduurile allpool kirjeldatud mõju:

kõrge vastupidavus (H) arvutuslik kasutusaeg >15 aastat;
keskmine vastupidavus (M) arvutuslik kasutusaeg 5–15 aastat;
madal vastupidavus (L) < arvutuslik kasutusaeg alla 5 aasta.

Tikkurila värvimissüsteemid vastavad ka Norra NORSOKi standarditele. Kaitsevärvimissüsteeme käsitleva NORSOKi standardi aluseks olevad nõuded on teadaolevalt turul ühed rangeimad. NORSOKi testid tehakse standardi ISO 20340 kohaselt.

Tikkurila värvi- ja pinnakattesüsteemid uute ja juba kasutuses olnud teraspindade jaoks on välja töötatud tingimustel, et sobida mõõduka kuni raske koormusega pindadele.

 

 

on lisatud meelespeasse.
on eemaldatud meelespeast.
et