Põhjamaade Luigemärgiga tooted

Põhjamaade Luigemärk (The Nordic Swan) on Põhjamaade autoriteetseim ja tuntuim ökomärk, mis on loodud Põhjamaade Ministrite Nõukogu poolt 1989. aastal. Luigemärgi andmisele eelneb põhjalik kontroll, mis hõlmab toote kogu elutsükli ja tema keskkonnamõju hindamist alates toorainest kuni taaskasutamiseni.

H

{"id":"25502","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisetooted"}
{"id":"26898","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisetooted"}
{"id":"26899","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisetooted"}
{"id":"26900","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisetooted"}
{"id":"25526","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisetooted"}

J

{"id":"26965","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisetooted"}

R

{"id":"25503","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisetooted"}

S

{"id":"26928","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisetooted"}
on lisatud meelespeasse.
on eemaldatud meelespeast.
et