Puitterrass taimedega

Kõige olulisemad ökomärgised

Kliimasoojenemise probleemi lahendamises on oluline osa ehitustegevusel. Kuigi värvide mõju keskkonnale on suhteliselt väike, oleme seadnud eesmärgiks süstemaatiliselt vähendada kahjulike ja fossiilsete ainete osakaalu, tegemata järeleandmisi värvi kaitseomadustes ja suurendamata vajaminevat värvikogust. Samuti arendame tooteid vastavalt ettenähtud standarditele ja suunistele.

Viimase viie aastaga on keskonnaalaste sertifikaatide ja klassifikatsioonide kasutamine ehitusvaldkonnas kahekordistunud. Tikkurila on sellesse arengusuunda ulatuslikult kaasatud olnud. Meie värvid on saanud mitmeid keskkonnaalaseid sertifikaate, et aidata inimestel valida usaldusväärseid tooteid. Näiteks antakse EL-i ökomärgist vaid toodetele, mis vastavad EL-i ulatuslikele keskkonnamõjude kriteeriumitele.

Ökomärgisega on juba üle 300 Tikkurila toote, millele on antud rahvusvaheline või riiklik ökomärgis, allergiamärgis või M1 klass. Altpoolt leiad peamised märgised, mis aitavad sul langetada keskkonnasõbraliku otsuse järgmine kord, kui midagi värvima hakkad.

EU ecolabel

EUROOPA LIIDU ÖKOMÄRGIS

EL-i ökomärgis on Euroopa Liidus kasutusel olev keskkonnaalase tipptaseme märgis. Seda antakse keskkonnasõbralikele ja kõrge kvaliteediga toodetele või teenustele; näiteks vee- ja energiatarbimine, jäätmete tekitamine ning mittetaastuvate allikate kasutamine on toote valmistamisprotsessis minimaalsed.

M1 classification

M1 KLASSIFIKATSIOON

Kõiki sisetingimustes kasutatavaid ehitusmaterjale, sealhulgas värve, saab liigitada nendest eralduvate ainete taseme järgi. Soome siseõhu kvaliteedi ja kliima ühing on avaldanud siseõhu klassifikatsiooni, mis jagab tooted kolme kategooriasse: M1, M2 ja M3. Järjest rohkemad Tikkurila tooted kannavad M1 märgist. M1 märgis antakse vaid ehitusmaterjalidele, millest eraldub kõige vähem ühendeid. Soome Ehitusteabefond annab M1 märgist toodetele, mis on läbinud volitatud katselabori katsed ja lõhnahindamise.

Finnish allergy association label

ALLERGIAMÄRGIS

Eesti Allergialiidu poolt välja antav allergiamärgis aitab tarbijatel valida tooteid, mis üldjuhul ei ärrita nahka ega muuda seda tundlikuks või mis ei tekita muid allergiaid ega astmat. Seda märgist antakse toodetele, mis vastavad rangetele tootespetsiifilistele nõuetele ja mis ei sisalda lõhnaaineid ega muid ärritavaid või tundlikuks muutvaid aineid. Kehtestatud on ranged nõuded täpsetele värviretseptidele ja toote spetsifikatsioonidele. Eri riigid on kehtestanud oma kriteeriumid kohalikele allergia- ja astmamärgistele.

Nordic Swan Ecolabel

PÕHJAMAADE ÖKOMÄRGIS LUIGEMÄRK

Luigemärk (Nordic Swan Ecolabel) on Põhjamaade ametlik ökomärgis. See aitab klientidel valida keskkonnasõbralikke tooteid ning julgustab tootjaid ja teenuseosutajaid selliseid tooteid ja teenuseid pakkuma. Põhjamaade Luigemärgiga värvid vastavad rangetele keskkonna- ja kvaliteedinõuetele kogu oma olelusringi jooksul. Ametiasutusele tuleb esitada värvi täielik retsept ja igakülgset infot selle koostisosade kohta.

Keskkonnasõbralikud tooted

Vastutustundlikku tootmist nõuavad erinevad tegurid. Üks meie väärtuspakkumistest on see, et me üritame olla oma konkurentidest üks samm ees. Näiteks on Tikkurila vaieldamatult teerajaja keskkonnasõbralike veepõhiste värvide arendamises. Veepõhised värvid moodustavad juba üle 80% toodangust. Tänu ulatuslikule tootearendusele suudame kasutada vedeldina vett, ilma et see vähendaks värvi või pinnakattevahendi efektiivsust.

Tikkurila on ka Green Building Council liige ja on pühendunud rahvusvahelise Green Building Council eesmärkide saavutamisele, mis on välja töötatud kinnisvara- ja ehitussektori jätkusuutlikkuse edendamiseks. Kinnisvara- ja ehitussektori jätkusuutlikkuse eesmärgid on energia- ja materjalitõhusus, ohtlike ainete minimaalne kasutus ja emissioonide vähendamine. Green Building Council on ühtlasi ehitiste keskkonnaalase hindamise protsessi sisse viinud kasulikke hindamisvahendeid, luues mitmeid klassifitseerimis- ja hindamiskriteeriume.

on lisatud meelespeasse.
on eemaldatud meelespeast.
et