Varem lubivärviga viimistletud krohvipinna värvimine Holvi lubivärviga

Betoonpinnad, lubitsement- ja tsementkrohvipinnad
Varem lubivärviga viimistletud krohvipinna värvimine
 1. Enne töö alustamist tee vajalikud ettevalmistused

  1. Varu eelnevalt kõik vajalikud töövahendid, tooted ja tellingud.

  2. Sujuva töö tagamiseks kavanda tööetapid hoolikalt.

  3. Kata hoolikalt kinni pinnad, mida ei soovi töödelda, nagu klaaspinnad ja ümbrus. Kasuta näiteks kilet katmisel.

  4. Puhasta pinnad mustusest, tolmust, sooladest ja lahtistest tükikestest.

 2. Eemalda jahune lubivärvikiht

  Eemalda jahune lubivärvikiht

  1. Kasuta värvikihi eemaldamisel roostevabast terasest traatharja või survepesu nii, et aluspinda ei kahjustaks.

  2. Kõrvalda ka nõrgalt kinni olev krohvikiht.

  3. Ava kõik praod.

 3. Pese määrdunud pinnad

  Pese määrdunud pinnad

  1. Pese ettevaatlikult survepesuriga, ära kasuta pesuainet.

  2. Hallitanud, sammaldunud jmt. pinnad pese Tikkurila Homeenpoisto lahusega, suunaga alt ülespoole.

 4. Tee krohvimisparandused
 5. Niisuta aluspinda hoolikalt

  Niisuta aluspinda hoolikalt

  1. Enne ja pärast lubivärviga katmist peab krohvipinda alati hoolikalt niisutama puhta veega. Aluspind peab olema ühtlaselt niiske, kuid siiski imav.

  2. Sooja ja tuulise ilmaga niisuta aluspindu rohkem.

 6. Kanna lubivärv pindadele

  Kanna Tikkurila Holvi lubivärv pindadele

  1. Sega Holvi lubivärv puhta veega järgmiselt: 12,5 kg Holvi lubivärvi ja 8 l vett või 25 kg Holvi lubivärvi ja 16 l vett. Segamisvahekord peab jääma kogu töö ajaks samaks, et vältida erinevusi värvitoonis. Lubivärvi peab töö ajal nõus piisavalt tihti segama selleks, et raskem kivimaterjal ei vajuks nõu põhja.

  2. Kanna Holvi lubivärvi pinnale kas lubjaharja või lubjapintsliga, liikudes pinnal pintsli ringjate liigutustega. Värvi 2-3 korda.

  3. Niisutada aluspinda hoolikalt ja ühtlaselt enne iga töötlemiskorda. Niisuta pinda ka peale viimast töötlust. Värvimiskordade vahel peab olema vähemalt 24 tundi.

  Ühtlase tooni saamiseks ja värvierinevuste vältimiseks varu ühte nõusse piisavalt valmissegatud värvi.

on lisatud meelespeasse.
on eemaldatud meelespeast.
et