EPD sertifikaadiga tooted

Toote keskkonnadeklaratsioon (EPD - Environmental Product Declaration) on vabatahtlik, läbipaistev ja väljakujunenud deklaratsioon võrreldava ja kontrollitud teabe esitamiseks toodete ja teenuste keskkonnategevuse elutsükli toimivuse kohta. Andmete töötlemiseks kasutatakse olelusringi hindamise tööriista (LCA - Life Cycle Assessment).

EPD-d võimaldavad arhitektidel, projekteerijatel, ehitustöövõtjatel jt võrrelda ja hinnata ehitustoodete ja -materjalide eluea jätkusuutlikkust. See muutub üha olulisemaks, kui projektid peavad vastama keskkonnasäästliku hoone kriteeriumidele ja hindamismeetoditele, neid deklaratsioone vajatakse ka jätkusuutlikkuse sertifikaatide nagu LEEDi ja BREEAMi saamiseks.

EPD-de abil saame pakkuda läbipaistvamat teavet meie värvide keskkonnamõju kohta homsete säästvate linnade ja kogukondade ehitamisel. Oleme pühendunud oma äritegevuses looduse piiratud ressurssidega arvestamisele ja soovime avalikult jagada oma toodete keskkonnamõjusid. Püüdlused säästva arengu suunas jätkuvad, sest meie eesmärk on avaldada positiivset mõju elukeskkonnale ja inimeste heaolule.

F

{"id":"25509","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisetooted","edit-field-p-product-class-target-id--wrapper":"lakk","edit-field-p-areas-for-use-where-target-id--wrapper":"Betoon","edit-field-p-sku-classification2-target-id--wrapper":"Floors & concrete","edit-field-p-medium-target-id--wrapper":"Veepõhine"}
{"id":"25345","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisetooted","edit-field-p-product-class-target-id--wrapper":"pinnavärv","edit-field-p-areas-for-use-where-target-id--wrapper":"Betoon","edit-field-p-sku-classification2-target-id--wrapper":"Floors & concrete","edit-field-p-medium-target-id--wrapper":"Veepõhine"}
{"id":"26460","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisetooted","edit-field-p-product-class-target-id--wrapper":"pinnavärv","edit-field-p-areas-for-use-where-target-id--wrapper":"Betoon","edit-field-p-sku-classification2-target-id--wrapper":"Floors & concrete","edit-field-p-medium-target-id--wrapper":"Veepõhine"}

P

{"id":"26917","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisetooted","edit-field-p-product-class-target-id--wrapper":"pinnavärv","edit-field-p-areas-for-use-where-target-id--wrapper":"Töötlemata puit, Eelnevalt värvitud puit, Puit, Puitpaneel","edit-field-p-sku-classification2-target-id--wrapper":"Walls & ceilings","edit-field-p-medium-target-id--wrapper":"Veepõhine"}

S

{"id":"26928","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisetooted","edit-field-p-product-class-target-id--wrapper":"pinnavärv","edit-field-p-areas-for-use-where-target-id--wrapper":"Betoon, Ehitusplaadid, Puit","edit-field-p-sku-classification2-target-id--wrapper":"Walls & ceilings","edit-field-p-medium-target-id--wrapper":"Veepõhine"}

T

{"id":"25385","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisetooted","edit-field-p-product-class-target-id--wrapper":"pinnavärv","edit-field-p-areas-for-use-where-target-id--wrapper":"Betoon","edit-field-p-sku-classification2-target-id--wrapper":"Floors & concrete","edit-field-p-medium-target-id--wrapper":"Lahustivaba"}

U

{"id":"26955","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Välistooted","edit-field-p-product-class-target-id--wrapper":"pinnavärv","edit-field-p-areas-for-use-where-target-id--wrapper":"Puidust välisvooder","edit-field-p-sku-classification2-target-id--wrapper":"Puit","edit-field-p-medium-target-id--wrapper":"Veepõhine"}
{"id":"26974","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Välistooted","edit-field-p-product-class-target-id--wrapper":"krunt","edit-field-p-areas-for-use-where-target-id--wrapper":"Puidust välisvooder","edit-field-p-sku-classification2-target-id--wrapper":"Puit","edit-field-p-medium-target-id--wrapper":"Veepõhine"}

V

{"id":"26978","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Välistooted","edit-field-p-product-class-target-id--wrapper":"pinnavärv","edit-field-p-areas-for-use-where-target-id--wrapper":"Palgid, Puidust välisvooder","edit-field-p-sku-classification2-target-id--wrapper":"Puit","edit-field-p-medium-target-id--wrapper":"Veepõhine"}
on lisatud meelespeasse.
on eemaldatud meelespeast.
et