M1 tooted

Sisetingimustes kasutatavaid ehitusmaterjale, näiteks värve, klassifitseeritakse nende emissioonitaseme alusel. FISIAQ (Finnish Society of Indoor Air Quality and Climate – Soome siseõhu kvaliteedi ja kliima ühing) klassifitseerib ehitusmaterjalid kolme rühma.

Kõrgeim klass M1 hõlmab materjale, millest eraldub atmosfääri äärmiselt vähe ühendeid. M2-klassi materjalidest eraldub ühendeid mõõdukalt ja M3-klassi kuuluvaid materjale ei ole kas kontrollitud või nad ei vasta emissioonikoguste rangetele nõuetele.

M1-klassi annab Soome Ehitusteabefond RTS (Finnish Building Information Foundation) materjalidele, mis on edukalt läbinud laborikatsed. Materjalide puhul kontrollitakse orgaaniliste ühendite, formaldehüüdi, ammoniaagi ja kantserogeensete ainete sisaldust. Tipp-professionaalide töörühm hindab ka toote lõhnaemissiooni. Kõik katsed tehakse nelja nädala jooksul pärast toote turuletoomist.

A

{"id":"26613","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisetooted"}
{"id":"25512","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisetooted"}

F

{"id":"25509","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisetooted"}
{"id":"25345","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisetooted"}
{"id":"25497","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisetooted"}
{"id":"25476","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisetooted"}
{"id":"26460","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":""}

H

{"id":"25502","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisetooted"}
{"id":"26897","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisetooted"}
{"id":"26898","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisetooted"}
{"id":"26899","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisetooted"}
{"id":"26900","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisetooted"}
{"id":"25526","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisetooted"}

I

{"id":"33637","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisetooted"}

J

{"id":"26965","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisetooted"}

K

{"id":"33640","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisetooted"}
{"id":"26903","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisetooted"}
{"id":"26904","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisetooted"}
{"id":"26905","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisetooted"}
{"id":"26906","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisetooted"}
{"id":"26950","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Välistooted"}

L

{"id":"26910","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisetooted"}
{"id":"25465","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisetooted"}
{"id":"25464","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisetooted"}
{"id":"26893","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisetooted"}
{"id":"26970","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisetooted"}

M

{"id":"26878","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisetooted"}
{"id":"26991","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisetooted"}

O

{"id":"25468","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Universaalsed tooted"}

P

{"id":"26918","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisetooted"}
{"id":"26919","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisetooted"}
{"id":"25469","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisetooted"}
{"id":"26920","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisetooted"}
{"id":"26917","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisetooted"}
{"id":"33647","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Universaalsed tooted"}
{"id":"26997","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisetooted"}
{"id":"26964","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisetooted"}
{"id":"26926","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisetooted"}
{"id":"33650","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":""}

R

{"id":"25503","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisetooted"}
{"id":"26881","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Välistooted"}

S

{"id":"33654","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisetooted"}
{"id":"26928","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisetooted"}
{"id":"25504","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisetooted"}
{"id":"26929","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisetooted"}
{"id":"25506","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisetooted"}
{"id":"26882","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisetooted"}

T

{"id":"26883","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisetooted"}
{"id":"26884","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisetooted"}
{"id":"26885","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisetooted"}
{"id":"25425","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisetooted"}
{"id":"25482","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":""}
{"id":"26461","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":""}

U

{"id":"26938","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Universaalsed tooted"}
{"id":"26975","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Universaalsed tooted"}
on lisatud meelespeasse.
on eemaldatud meelespeast.
et