M1 tooted

M1 kui jätkusuutliku ja tervisliku sisekeskkonna saavutamise vahend

Ökomärgised ja sertifikaadid aitavad valida pinnakattevahendite lahendusi, mis on paremad nii keskkonna kui ka ehitiste kasutajate tervise ja ohutuse perspektiivist. Mis on M1 tooted ja kuidas need panustavad jätkusuutlikusse ehitatud keskkonda?

Sisevärvidele on võimalik anda rahvusvahelisi ökomärgiseid (nt Põhjamaade Luigemärk, EL-i ökomärgis), riiklikke allergia- ja astmamärgiseid ning klasse vastavalt õhku paisatavatele ühenditele. Sertifitseeritud tooted vastavad eelnevalt kindlaks määratud nõuetele seoses nende keskkonnamõjuga kogu oma elutsükli jooksul alates toormaterjali kaevandamisest kuni tootmise, kasutuse ja kasutusest kõrvaldamiseni. Peale keskkonnanõuete hõlmavad kriteeriumid ka toote omadustega seotud nõudeid, mis tagavad kvaliteedi ja vastupidavuse.

Madala heitkogusega värvid on tervisele ja keskkonnale paremad

Ehitusmaterjalide heitkoguste üks levinumaid klassifikatsioone on M1. M1 klassifikatsiooni töötas välja ja avaldas 1996. aastal Soome siseõhu kvaliteedi ja kliima ühing (Sisäilmayhdistys) ning see näeb ette lenduvate orgaaniliste ühendite kogusisalduse (LOÜK), üksiku lenduva orgaanilise ühendi (LOÜ) ≤ EU-LCI, formaldehüüdi ja ammoniaagi ning kantserogeensete, mutageensete ja reproduktiivtoksiliste ühendite heitkoguste piirväärtused. Hinnatakse ka materjaliga seostatava lõhna vastuvõetavust.

Lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) heitkogused soodustavad osooni tekkimist atmosfääri kõige madalamas kihis ja suurtes kontsentratsioonides avaldavad kahjulikku mõju inimestele, loomadele ja taimedele. Kui stratosfääris olev osoon aitab kaitsta meie planeeti päikeselt tulevate kahjulike UV-kiirte eest, siis maapealne osoon on ohtlik ja võib põhjustada sudu, hingamisteede probleeme ja saagist ilmajäämist. Ehitusmaterjalide madal LOÜ-sisaldus on seega võtmetähtsusega siseõhu kvaliteedi ja ehitise kasutajate heaolu ning keskkonna kontekstis.

M1 logo

Keskkonnaalaste sertifikaatidega kokkusobiv

Jätkusuutliku ehituse ja ökoehituse süsteemid – nagu LEED, BREEAM, WELL, Miljöbyggnad ja RTS – koguvad aina populaarsust, sest arendajad seavad sihtmärgiks süsinikuneutraalsuse ning tarbijate nõudmised ökoloogilisele ja tervislikule kodule ja töökeskkonnale suurenevad. Keskkonnaalased sertifikaadid rõhutavad siseõhu kvaliteeti, seega peaksid värvitoodete lenduvate orgaaniliste ühendite sisaldus ja heitkogused olema võimalikult väikesed, et need vastaksid kriteeriumitele.

Olemas on mitmeid versioone keskkonnaalastest sertifitseerimissüsteemidest riigipõhiste erinevustega, samuti erinevate nõuetega erinevatele hoonetele või individuaalsetele objektispetsiifilistele projektidele. Sellepärast ei ole võimalik ette näha üleilmselt kehtivaid suuniseid sobilike toodete kohta, kuid kui otsid M1 heitkoguste klassifikatsiooni ja madala lenduvate orgaaniliste ühendite sisaldusega tooteid, siis oled kindlasti õigel teel.

M1 tooted

Kriteeriumid keskenduvad heitkogustele ja lõhnale

M1 sertifikaadi annab Soome Ehitusteabefond toodetele, mis on läbinud kolmandast isikust akrediteeritud katselabori katsed ja organoleptilise hindamise. Klassifitseeritud materjalid peavad alljärgnevatele kriteeriumitele vastama 4 nädalat pärast pealekandmist/paigaldamist.

ParameeterM1M2
Lenduvate orgaaniliste ühendite kogusisalduse heitkogus
(LOÜK) [mg/ m2h]
< 0,2< 0,4
Üksiku lenduva orgaanilise ühendi (LOÜ) heitkogus (LOÜ) [µg/m3]≤ EU-LCI≤ EU-LCI
Formaldehüüdi heitkogus [mg/ m2h]< 0,05< 0,125
Ammoniaagi heitkogus [mg/ m2h]< 0,03< 0,06
Määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI lisas nimetatud kategooriasse 1A või 1B kuuluvate kantserogeensete, mutageensete ja reproduktiivtoksiliste ühendite heitkogus [mg/m3] 1< 0,001< 0,001
Lõhn 2mittelõhnavmittelõhnav

1) ei sisalda formaldehüüdi

2) lõhna vastuvõetavus ≥ 0,0

 

Üle 300 sertifitseeritud toote

Tikkurila kontsern on märkimisväärselt vähendanud toodetest eralduvate lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguseid seeläbi, et lahustipõhiste toodete asemel valmistab rohkem veepõhiseid tooteid. Tikkurila pakub üle 300 toote, millele on antud rahvusvaheline või riiklik ökomärgis, allergia- ja astmamärgis või M1 klass, mis tähistab madalaid heitkoguseid.

 

Kõik meie M1 sertifitseeritud tooted leiab siit

 

Tikkurila Pro Designer


Hea arhitekt, sisearhitekt, sisekujundaja ja projekteerija! 

Tikkurila Pro Designer on koht, kuhu kogume kasulikke artikleid, referentse ja loomingulisi ideid arhitektuuri ning sisekujunduse valdkonnast. Korraldame aeg-ajalt ka seminare, veebinare, väljasõite ja muid toredaid üritusi. Kui soovid uudistega kursis olla ja kutseid saada, siis telli meilt uudiskiri. 

Saadame uudiskirju umbes kord kvartalis. Kui soovid uudiskirja saamisest loobuda, siis saad oma tellimuse igal ajal tühistada.

OLE KURSIS UUDISTEGA JA LIITU PRO DESIGNERIGA
Liitu Pro Designeriga siin
on lisatud meelespeasse.
on eemaldatud meelespeast.
et