Kuidas mõjutavad värvid ja pinnakattevahendid siseõhu kvaliteeti ökoehituses?

Kuidas mõjutavad värvid ja pinnakattevahendid siseõhu kvaliteeti ökoehituses?

Siseõhu kvaliteet oleneb mitmest asjaolust, sealhulgas ventilatsioonist, ehitusteenuste projekteerimisest, ehitusmaterjalidest ja mööblist. Värvide ja pinnakattevahendite puhul peaksid tähelepanu pöörama nende lenduvate orgaaniliste ühendite sisaldusele ning heitkogustele.

LEED, BREEAM ja RTS on ehitusprojektide keskkonnaalased sertifitseerimissüsteemid, mis kõik võtavad arvesse siseõhu kvaliteeti ja materjalist eralduvaid heitkoguseid. Pinnakattevahendi valimisel pööra tähelepanu lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) heitkogustele ja piira värvitoodetest eralduvate lenduvate ühendite hulka.

Keskkonnasõbralikus ehituses on jätkusuutliku arengu põhimõtted kesksel kohal hoone terve eluea jooksul – projekteerimisest lammutamiseni. Hoolikalt valitud kvaliteetsed materjalid pikendavad hoone eluiga, ohjeldavad nõudlust uusehituse järele ja vähendavad keskkonnastressi.

Kestlik areng hõlmab ka püüdlusi kõrge kvaliteediga siseõhu saavutamiseks, sest hooned, kus siseõhk on halva kvaliteediga, meelitavad pikaajalisi üürnikke ligi väiksema tõenäosusega. Ja pidevalt madala hõivatusega hoone on lammutamisele sammuke lähemal.

 

Siseõhu kvaliteet oleneb mitmest asjaolust

Siseõhu kvaliteet oleneb mitmest asjaolust, sealhulgas ventilatsioonist, ehitusteenuste projekteerimisest, ehitusmaterjalidest ja mööblist. Valitud materjalid eraldivõetuna ei taga kvaliteetset siseõhku, kuid oma panuse annavad need kõik.

Värvide ja pinnakattevahendite puhul peaksid tähelepanu pöörama nende lenduvate orgaaniliste ühendite sisaldusele ja heitkogustele. Nii LEED kui ka BREEAM projektidele on ette nähtud piirväärtused, kuid laiem eesmärk on lenduvate orgaaniliste ühendite ja muude heitkoguste vähendamine.

Seadusest tulenevad lenduvate orgaaniliste ühendite sisalduse piirväärtused on toodud värvipurkide küljel ja toote teabelehel, aga need ei ütle midagi LEED ega BREEAM nõuetele vastavuse kohta.

Kuidas valida LEED ja BREEAM projektide jaoks õige pinnakate?

Kuidas valida LEED ja BREEAM projektidele õige pinnakattevahend?

Sellele küsimusele ei ole lihtsat vastust, sest õige toode oleneb alati konkreetsest projektist ja keskkonnaalasest sertifitseerimissüsteemist.

Olemas on mitmeid versioone mõlemast sertifitseerimissüsteemist riigiti erinevate nõuetega, samuti erinevaid nõudeid erinevatele hoonetele. Ka ehitusprojektidel võib olla märkimisväärseid projektipõhiseid erinevusi. Selle tõttu ei ole võimalik ette näha üleilmselt kehtivaid suuniseid.

Täpseima informatsiooni saamiseks pöördu LEED ja BREEAM keskkonnaalase sertifitseerimise konsultandi poole, kellel on ammendavaid andmeid madala emissiooniga värvide ja pinnakattevahendite kohta. Kui tead konkreetselt enda projektile kehtivaid piirväärtusi, siis saame aidata Sul õiget toodet valida.

Põhjamaade Luigemärgi projektides on madala emissiooniga tooted tähistatud M1 klassiga ja Põhjamaade ökomärgisega (Põhjamaade Luik). Loe M1 klassi kohta lähemalt meie artiklist.

Madala emissiooni eesmärgil

Kinnisvara- ja ehitussektori üks jätkusuutlikkuse eesmärke on kõrge kvaliteedi ning madala heitkogusega siseõhk. See on eesmärk, mille edendamise oleme Tikkurilas südameasjaks võtnud.

Tikkurila kontsern pakub üle 300 ökomärgisega toote, millel on kas riiklik või rahvusvaheline ökomärgis või M1 klass, mis tähistab madala emissiooniga ehitusmaterjali.

 

Tikkurila Pro Designer


Hea arhitekt, sisearhitekt, sisekujundaja ja projekteerija! 

Tikkurila Pro Designer on koht, kuhu kogume kasulikke artikleid, referentse ja loomingulisi ideid arhitektuuri ning sisekujunduse valdkonnast. Korraldame aeg-ajalt ka seminare, veebinare, väljasõite ja muid toredaid üritusi. Kui soovid uudistega kursis olla ja kutseid saada, siis telli meilt uudiskiri. 

Saadame uudiskirju umbes kord kvartalis. Kui soovid uudiskirja saamisest loobuda, siis saad oma tellimuse igal ajal tühistada.

OLE KURSIS UUDISTEGA JA LIITU PRO DESIGNERIGA
Liitu Pro Designeriga siin
on lisatud meelespeasse.
on eemaldatud meelespeast.
et