Ökoehitus

KKK. Millised värvid ja pinnakattevahendid on sobilikud ökoehitusprojektidele?

Tikkurila eksperdid vastavad arhitektide ja projekteerijate korduma kippuvatele küsimustele.

LEED ja BREEAM projektides sobilike värvitoodete kasutamine aitab projektile punkte teenida ja parimal juhul tõstab ka kogu objekti sertifitseerimistaset. Kuid õigete toodete valik ei ole alati lihtne, nagu alltoodud küsimustest nähtub.

Kuidas ma tean, millised tooted vastavad minu projekti nõuetele?

LEED ja BREEAM sertifitseerimissüsteemidest on riigiti olemas mitmeid versioone erinevate nõuetega erinevatele hoonetele või individuaalsetele objektispetsiifilistele projektidele. Seetõttu ei ole võimalik ette näha üleilmselt kehtivaid suuniseid selle kohta, millised tooted on sobilikud.

Praktikas oleneb sobiv pinnakattevahend projekteeritava objekti liigist. Värvitoodete lenduvate orgaaniliste ühendite sisaldus ja heitkogused peaksid olema võimalikult madalad, kuid eespool toodud põhjustel ei ole võimalik määratleda üleilmselt kehtivaid väärtusi.

Projektile kehtivate piirväärtuste leidmiseks pöördu projekti üle järelevalvet tegeva keskkonnaalase sertifitseerimise konsultandi poole. Temal on juurdepääs madalate heitkogustega pinnakattevahendite andmebaasile, mis hõlmab ka Tikkurila tooteid.

Ökoehitus

Millised on heitkoguste ja lenduvate orgaaniliste ühendite sisalduse nõuded?

Lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) heitkogus soodustab osooni tekkimist atmosfääris kõige madalamas kihis.

Keskkonnaalasest sertifitseerimissüsteemist olenevalt pead:

* Kindlaks tegema toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse kas matemaatiliselt või ISO 11890-2:2006 standardi alusel kromatograafiat kasutades;

* Teadma toote LOÜ sisaldust ja seda, kas see jääb LOÜ direktiivi 2004/42/EÜ II lisa II faasi piirväärtuste vahemikku või keskkonnaalases sertifitseerimissüsteemis määratletud lenduvate orgaaniliste ühendite sisalduse piirväärtuste vahemikku

Mõningad keskkonnaalased sertifitseerimissüsteemid on seadnud piiranguid heitkogustele ehk värvitoodetest eralduvatele lenduvatele ühenditele. Asjaomased lenduvad ühendid, nende piirväärtused ja heitkoguse mõõtmise aeg varieeruvad vastavalt keskkonnaalase sertifitseerimissüsteemi versioonile, seega tasub õige toote valimisel abi saamiseks pöörduda Tikkurila eksperdi poole.

Enne aga küsi projekti keskkonnaalase sertifitseerimise konsultandilt, kas tootele on seatud kasutuspiiranguid.

Millised töötlusvahendite ja värvitoodete kombinatsioonid sobivad minu objektile?

Sobivad töötlusvahendite ja värvitoodete kombinatsioonid on alati projektipõhised, olgu siis tegemist LEED, BREEAM, RTS või Põhjamaade Luigemärgise projektiga. Iga hoonega seotud keskkonnaalase klassifikatsiooni sertifikaat keskendub toodete erinevatele aspektidele ehk õige toode oleneb kõnealusest objektist.

Näiteks mõnedel keskkonnaalase klassifitseerimise süsteemidel on nõuded värvikihi alla kantavale pahtlile, samas kui teised ei ole seda teemat üldse käsitlenud.

Samuti varieeruvad ka piiratud värvikemikaalid vastavalt kasutatavale keskkonnalase klassifitseerimise süsteemile. Näiteks mõnedes süsteemides ei tohi tooted sisaldada bisfenool A-d, kroomi, pliid ega kaadmiumi.

Sellepärast ei ole võimalik ette näha üleilmselt kehtivaid suuniseid; sobivad tooted tuleb iga projekti puhul eraldi kindlaks teha.

Kas toode võib olla LEED või BREEAM sertifikaadiga?

LEED ja BREEAM sertifikaate taotletakse ehitusobjektil, mis tähendab, et ehituses kasutatavatele toodetele ei saa sertifikaati anda. Kuid toode saab vastata keskkonnaalases sertifitseerimissüsteemis tootegrupile kehtestatud nõuetele, mis varieeruvad objektiti.

Kui toode vastab objekti nõuete tasemele, on üldjuhul vajalik tootja allkirjastatud sellekohane avaldus.

Värv

Mis informatsiooni ma vajan enne pinnakattevahendite eksperdi poole pöördumist?

Selleks, et ekspert saaks aidata õiget toodet valida, on tal vaja teada järgmist.

Kas tegemist on LEED või BREEAM projektiga?

Kas ehitusettevõttele või arhitektidele on antud juhiseid, mis sisaldavad nõudeid värvitoodete kohta?

Kui ei ole, siis on vaja informatsiooni värvitoodete konkreetsete nõuete kohta Sinu projekti raames. Selle saamiseks pöördu projekti keskkonnaalase sertifitseerimise konsultandi poole.

Kui Sul on vajalik informatsioon olemas, siis aitame Sind meelsasti õige toote valimisel. >>Võta meiega ühendust!

 

Tikkurila Pro Designer


Hea arhitekt, sisearhitekt, sisekujundaja ja projekteerija! 

Tikkurila Pro Designer on koht, kuhu kogume kasulikke artikleid, referentse ja loomingulisi ideid arhitektuuri ning sisekujunduse valdkonnast. Korraldame aeg-ajalt ka seminare, veebinare, väljasõite ja muid toredaid üritusi. Kui soovid uudistega kursis olla ja kutseid saada, siis telli meilt uudiskiri. 

Saadame uudiskirju umbes kord kvartalis. Kui soovid uudiskirja saamisest loobuda, siis saad oma tellimuse igal ajal tühistada.

OLE KURSIS UUDISTEGA JA LIITU PRO DESIGNERIGA
Liitu Pro Designeriga siin
on lisatud meelespeasse.
on eemaldatud meelespeast.
et