Nokkala

Hooldusvärvimise pikk intervall kahandab puitehitise süsiniku jalajälge

Nii nagu kõikide muude ehitusmaterjalide puhul, on ka puidu puhul väga oluline viimistlus. Õiget liiki värv võib aidata puitpinnal kauem vastu pidada – ja vähendada hooldusvärvimise vajadust

Jätkusuutlikus ehituses on eesmärk muuta hoone eluiga võimalikult pikaks ja suurendada jätkusuutlikkust. Selleks peab tähelepanu pöörama nii materjali valikule kui ka ehituskvaliteedile.

Minimaalset keskkonnastressi tekitavad materjalid vähendavad nii hoone süsiniku jalajälge kui ka mittetaastuvate loodusvarade kasutamist. Ja kõrge ehituskvaliteet tagab selle, et elanikud saavad majas elamist nautida väga pikalt.

Kuna ehitamine ja lammutamine tekitavad 40–50% kõikidest jäätmetest, siis on iga aasta, mis lisandub hoone elueale, keskkonna jaoks oluline.

 

Korralikult töödeldud puitpinnad pikendavad hoone eluiga ja vähendavad süsiniku jalajälge

Jätkusuutlikkus on üks põhjustest, miks puidu kasutamine ehituses järjest populaarsemaks muutub. Puittoodete puhul on keskkonnakahju ja energiakulu tunduvalt väiksemad kui betooni, terase ja tellise puhul.

Sama loogikat järgides tuleks ka puiduviimistlustooteid valida nende keskkonnamõju järgi. Laiemalt tähendab see veepõhiste värvide eelistamist lahustipõhistele alternatiividele.

Kuid sageli ei arvestata hooldusvärvimise intervalliga. Kuna iga ülevärvimisega tekib paratamatult värvijäätmeid, tuleb hoone üldise keskkonnamõju hindamisel arvesse võtta seda, kui mitu korda tuleb hoone eluea jooksul hoonet üle värvida.

Õige värviga on võimalik vähendada 50 aasta jooksul vajalike ülevärvimiste arvu kolmeteistkümnelt kolmele.

Kalajoki

Kuidas tagada puitpinna hea seisukord võimalikult pika aja jooksul?

Päikesevalgus kahjustab puidu pealmist kihti, muutes selle kiiresti halliks ja karvaseks. Niiskus paisutab puitu, mis kuivades jälle kokku tõmbab. Niiskustaseme kõikumised tekitavad stressi, mille tõttu puit aja jooksul praguneb. Niiskus tekitab ka soodsa elukeskkonna sinetusseentele, hallitusele ja puitu lagundavatele seentele.

Konstruktsiooniline tugevus, keskkond, suund, kuhu maja vaatab, ilmastikutingimused ja muud asjaolud mõjutavad seda, kui hästi puit kuivana püsib. Puitu niiskusest põhjustatud kahjustuste eest kaitsmisel on olulisel kohal piisavalt laiad räästad ja kõrge vundament ning hästitoimiv õhuvahe voodri taga.

Samuti kaitseb puitu niiskuse eest kvaliteetne viimistlus, mis ühtlasi kahandab päikesevalguse ja seente mõju.

Viis moodust, kuidas vähendada puidust ehitusmaterjali keskkonnamõju

Puiduviimistluse jätkusuutlikkuse kontekstis on olemas viis moodust, kuidas keskkonnamõju vähendada.

  • Vali pika hooldusvärvimise intervalliga viimistlusvahendeid.
  • Vali akrediteeritud värvitöökoda, mis tagab, et värvijäätmeid käideldakse nõuetekohaselt.
  • Kasuta FSC- ja PEFC-sertifikaadiga puitu.
  • Kontrolli üle, kas ehitusobjekti juhised on ajakohased.
  • Jälgi, et üleliigne puit võetaks ringlusse või kasutataks energiatootmiseks, näiteks küttejaamas, kus on olemas korralikud põlemisgaaside puhastussüsteemid.

 

 

Tikkurila Pro Designer


Hea arhitekt, sisearhitekt, sisekujundaja ja projekteerija! 

Tikkurila Pro Designer on koht, kuhu kogume kasulikke artikleid, referentse ja loomingulisi ideid arhitektuuri ning sisekujunduse valdkonnast. Korraldame aeg-ajalt ka seminare, veebinare, väljasõite ja muid toredaid üritusi. Kui soovid uudistega kursis olla ja kutseid saada, siis telli meilt uudiskiri. 

Saadame uudiskirju umbes kord kvartalis. Kui soovid uudiskirja saamisest loobuda, siis saad oma tellimuse igal ajal tühistada.

OLE KURSIS UUDISTEGA JA LIITU PRO DESIGNERIGA
Liitu Pro Designeriga siin
on lisatud meelespeasse.
on eemaldatud meelespeast.
et