Keskkonnadeklaratsiooniga tõendatud toote keskkonnamõju

Keskkonnadeklaratsiooniga (EPD) tõendatud toote keskkonnamõju

Mis on EPD ehk toodete keskkonnadeklaratsioonid ja kuidas need muudavad jätkusuutliku ehituse palet?

Vajame toodete kohta täpseid andmeid, kuna keskkonnaga seotud väljakutsed tõusevad ehituses üha enam tähelepanu keskmesse: kas ehitusprojektis kasutatud toode on keskkonnasõbralik või mitte? Toodete keskkonnadeklaratsioonid ehk EPD (Environmental Product Declaration) aitavad meil seda hinnata.   

Toote keskkonnadeklaratsioon on vabatahtlik, läbipaistev ja hästi koostatud deklaratsioon võrreldava ja tõendatud info esitamiseks toote või teenuse keskkonnamõju kohta kogu selle olelusringi vältel.

Toodete keskkonnadeklaratsioonid aitavad planeerijatel, projekteerijatel ja ehitusettevõtjatel ehitustoodete ning materjalidega seotud keskkonnaprobleeme paremini mõista. Toodete keskkonnadeklaratsioone vajatakse, kuna toodete keskkonnamõjust kogu nende olelusringi jooksul on saanud otsustava tähtsusega info hoonete ja muude ehitustööde keskkonnamõju hindamisel.

Keskkonnadeklaratsiooniga tõendatud toote keskkonnamõju

Olelusringipõhine lähenemine

Tikkurila otsustas teha arvestatava investeeringu ja võttis ehitussektori toetuseks kasutusele olelusringi hindamise (ingl k Life Cycle Assessment ehk LCA) tarkvara toodete keskkonnadeklaratsioonide koostamise hõlbustamiseks.

Olelusringi hindamine on hoone kogu eluea jooksul toote olelusringi kõigi etappidega seotud keskkonnamõjude hindamise ja analüüsimise meetod. Praeguseks kasutavad tootjad tihti tarkvara, mis võimaldab koostada toormaterjalide tootmise, transpordi, ehitustoote valmistamise ja kasutuselt kõrvaldamise etappide mõjusid käsitleva toote keskkonnadeklaratsiooni, mis ei arvesta tavaliselt toote kasutamise etapiga. Värvide ja muude pinnakattevahendite puhul jäetakse kasutusetapiga arvestamata nende toodete olemuse tõttu. Mõne muu toote, nagu näiteks ahju puhul on kasutusetapp olelusringi hindamisel tähtis.

Olelusringipõhisele lähenemisele ja toote kohta avaldatud keskkonnadeklaratsioonile toetumine võimaldab võrrelda toote keskkonnamõju teiste sarnaste toodete keskkonnadeklaratsioonidega.

Projekteerijatele ja arhitektidele pakub olelusringipõhine lähenemine ka mitmeid huvitavaid võimalusi toodete edasi arendamiseks. Kuna erinevaid komponente valides saab näiteks omavahel võrrelda erinevate toodete kliimamõju, siis muudab see kogu protsessi palju jätkusuutlikumaks. Lisaks projekteerijatele ja arhitektidele on olelusringipõhisest lähenemisest tegelikult kasu kogu meie planeedile.

Me vajame rohelisemat disaini 

Toodete keskkonnadeklaratsioone koostatakse praegu peamiselt B2B kasutuseks ehk ettevõtjalt ettevõtjale müügi toetamiseks, ent need on kättesaadavad kõigile, kellele pakub huvi kontrollitud toodete keskkonnamõju. Toodete keskkonnadeklaratsioonid on võtnud innukalt vastu üks oluline demograafiline rühm – “rohelised ehitajad”, kuna neid deklaratsioone vajatakse ka jätkusuutlikkuse sertifikaatide LEED ja BREEAM saamiseks.

Toodete keskkonnadeklaratsioonide abil saab mõõta ja teha teatavaks ka toodete kliimamõju, millest võib tulevikus niinimetatud roheliste hoonete rajamisel olla ehitajatele palju kasu.

Arhitekt võib projektiga tööd alustades seada eesmärgiks lihtsalt soovitud jätkusuutlikkuse parameetrite tagamise keskkonnadeklaratsiooniga varustatud toodete puhul ja teha viimaks lõpliku valiku paika pandud kriteeriumitele vastavast “rohelisest lühivalikust”.   

Keskkonnadeklaratsiooniga tõendatud toote keskkonnamõju

Värvidele pole kehtestatud spetsiifilisi tootekategooria üldreegleid

Toodete keskkonnadeklaratsioonidesse suhtuvad innukalt ka värvitootjad. Tikkurilal on praegu näiteks kokku 25 toodet, millele on väljastatud kolmanda isiku poolt kontrollitud ja tõendatud keskkonnadeklaratsioon. Viimati on keskkonnadeklaratsiooni saanud Tikkurila, Beckersi ja Alcro seina- ja laevärvid.

Praeguseks ei ole värvile kui sellisele kehtestatud spetsiifilisi tootekategooria üldreegleid (ingl k Product Category Rules ehk PCR), mistõttu põhinevad koostatavad deklaratsioonid ehitusmaterjalide keskkonnamõju arvutusreeglitel. Värv on õhuke pinnakattematerjal, erinedes sellisena üsna oluliselt muudest ehitusmaterjalidest nagu betoonist. Värvi keskkonnadeklaratsioon põhineb funktsionaalsel ühikul, milleks võib olla mass (kg), maht (liiter) või pindala (). Toodete keskkonnadeklaratsioone võrreldes on seetõttu tähtis pidada silmas funktsionaalset ühikut, et võrdlus oleks aus. Tikkurila toodete keskkonnadeklaratsioonidel on funktsionaalse ühikuna kasutusel liiter, kuna värve tellitakse tavaliselt liitripõhiselt.

Ehitusprojekti kogumõju arvutamisel korrutatakse kõik materjalid kasutatud kogusega ja lisatakse kogusummale. Värv moodustab ehitusprojekti kogusummast suhteliselt väikese osa.

Keskkonnadeklaratsiooniga tõendatud toote keskkonnamõju

Toodete III tüüpi keskkonnadeklaratsioonid: mis need on?

Toote keskkonnadeklaratsioon on ISO 14025 standardile vastav niinimetatud III tüüpi keskkonnadeklaratsioon. III tüüpi keskkonnadeklaratsioon koostatakse ja registreeritakse mingis kindlas raamistikus, nagu näiteks rahvusvahelises EPD® süsteemis. Rahvusvahelises EPD süsteemis registreeritud toodete keskkonnadeklaratsioonid on EPD andmekogust kõigile vabalt kättesaadavad ja tasuta alla laaditavad.

Kõik avaldatud keskkonnadeklaratsioonid on toodete III tüüpi keskkonnadeklaratsioonid. Need võivad olla tootespetsiifilised, kogu tööstusharu hõlmavad või tööstusharu keskmised, mis käivad 10%-st väiksema globaalset soojenemist põhjustava potentsiaali hälbega toodete kohta.

Tikkurila toodete avaldatud keskkonnadeklaratsioonid sisaldavad keskkonnamõju põhiväärtusi igas keskkonnamõju kategoorias ja tõstavad esile ka olelusringi iga etapi keskkonnamõjud toote keskkonnadeklaratsiooniga käsitletavas ulatuses.
 

Sobiva läbipaistvuse sihiks seadmine

Tootjad saavad deklaratsioonide abil anda läbipaistvamat infot oma värvide keskkonnamõju kohta ja anda nii oma panuse tulevaste jätkusuutlike kogukondade rajamisse.

Kuna nõudlus toodete keskkonnadeklaratsioonide järele üha kasvab, küsitakse värvitootjatelt nagu Tikkurilalt kontrollitud ja tõendatud infot nende toodete keskkonnamõju kohta kõigil turgudel, kaasa arvatud Rootsis, Soomes, Norras, Leedus, Poolas, Itaalias, Iirimaal ja Taanis. 

Keskkonnadeklaratsioonidega esitatavate täpsete keskkonnamõju arvandmete vastu tunnevad suurt huvi eeskätt juhtivad ehitusettevõtjad, aga ka projekteerimisfirmad. Tikkurila on võtnud endale kohustuse arvestada oma äritegevuses sellega, et loodusvarad on piiratud ressurss.

Meie Tikkurilas jätkame jätkusuutliku arengu nimel tehtavat tööd, kuna soovib mõjutada positiivselt elukeskkonda ja inimeste heaolu. Kui Sul on vajalik informatsioon olemas, siis aitame Sind meelsasti õige toote valimisel. >>Võta meiega ühendust!

 

Tikkurila Pro Designer


Hea arhitekt, sisearhitekt, sisekujundaja ja projekteerija! 

Tikkurila Pro Designer on koht, kuhu kogume kasulikke artikleid, referentse ja loomingulisi ideid arhitektuuri ning sisekujunduse valdkonnast. Korraldame aeg-ajalt ka seminare, veebinare, väljasõite ja muid toredaid üritusi. Kui soovid uudistega kursis olla ja kutseid saada, siis telli meilt uudiskiri. 

Saadame uudiskirju umbes kord kvartalis. Kui soovid uudiskirja saamisest loobuda, siis saad oma tellimuse igal ajal tühistada.

OLE KURSIS UUDISTEGA JA LIITU PRO DESIGNERIGA
Liitu Pro Designeriga siin
on lisatud meelespeasse.
on eemaldatud meelespeast.
et