Vabakäetehnikas disainpõranda tööjuhend

 

Kavandamine ja disainimine

Mustri disainimisel on soovitatav võtta arvesse kogu ruumi ja selle mõõtmeid.

Detailide kavandamisel tuleb võtta täpselt arvesse piiranguid, mis võivad käsitsi kujundatava mustri puhul esile kerkida. Lisaks tuleb võtta arvesse, et täpsete ja detailsete mustrite kujundamine ja kordamine on keerukas protsess. 

Vabakäetehnika

Värvitoonide valimine

Võid olla kindel, et kasutades individuaalseid ja rõõmsaid värvitoone, lood muljetavaldava mustriga põranda. Epoksüüdpinnakatete puhul saadaolevate värvitoonide suur valik annab projekteerijatele mustriga põrandate disainimisel täieliku vabaduse. 

Vabakäetehnika

Vabakäetehnikas disainpõranda tööjuhend

Vabakäetehnika võimaldab põrandapinnal vabalt kasutada mustreid ja värvusi. Kõige rabavam tulemus saadakse suurte ja lihtsate mustritega.

Värvitoonide valik aitab luua imelisi kontraste või delikaatsemaid lahendusi.

Pinna ettevalmistamine ja kruntimine

1. Betoonpõranda ettevalmistamisel tuleb järgida tootekirjelduses toodud juhiseid.
2. Krundi põrand 1–2 korda lahustivaba Temafloor 200 Primer või Temafloor 220W Primer epoksüüdlakiga.

Vabakäetehnika

Pinnakatte tegemine

Kanna Temafloor P300  epoksüüdpinnakate lühikesekarvalise rulli abil ühtlase kihina pinnale. Vajaduse korral võib pinda õhumullide kõrvaldamiseks rullida naastrulliga.

Vabakäetehnika

Mustri loomine

1. Mustri tegemiseks on soovitatav kasutada erineva suurusega otsakutega värvikanne. Mustri tegemisel tuleb kasutada meetodit „märg märjal“. Enne mustri tegemisega alustamist lase aluspinnal 20–30 minutit kuivada.
2. Värvitud pinnal liikumiseks kanna naelkingi. Kanna värv oma kavandi järgi värvikannude abil pinnale. 
3. Pinnakate on isetasanduv. Ära kasuta korraga suurt kogust värvi, et vältida värvi sattumist üle joonise piiride. Enne mustri tegemisega alustamist on soovitatav teha väikesel pinnal proov. Vajaduse korral võib pinna üle lakkida Temafloor 400 epoksüüdlakiga.

Vabakäetehnika
on lisatud meelespeasse.
on eemaldatud meelespeast.
et