L372

L372

Color collection

Värvitoonid ekraanil ei pruugi olla täpsed, sest on edastatud elektroonselt ning nende intensiivsus sõltub kuvari seadetest. Veenduge värvitooni sobivuses kasutades spetsiaalset värvikaarti kaupluses. Võimalusel võtke värvilaast endaga kaasa ning kontrollige värvitooni sobivust samas ümbruses ja valguses, kus seda kasutama hakkate.

RGB väärtused

0, 150, 108 (#00966C)

LAB values

54,73; -46,4; 11,96

Exact NCS tone

2558-B95G

ΔΕ to standard

3.8

on lisatud meelespeasse.
on eemaldatud meelespeast.
et