H337

H337

Color collection

Värvitoonid ekraanil ei pruugi olla täpsed, sest on edastatud elektroonselt ning nende intensiivsus sõltub kuvari seadetest. Veenduge värvitooni sobivuses kasutades spetsiaalset värvikaarti kaupluses. Võimalusel võtke värvilaast endaga kaasa ning kontrollige värvitooni sobivust samas ümbruses ja valguses, kus seda kasutama hakkate.

RGB väärtused

240, 208, 220 (#F0D0DC)

LAB values

86,85; 12,9; -2,12

Exact NCS tone

0520-R24B

ΔΕ to standard

1.4

on lisatud meelespeasse.
on eemaldatud meelespeast.