Pölynsidonta-aine

Tolmusidumisaine, mis põhineb väikeste osakestega akrülaatsideainel.

M1
  • Hüvasti betoonitolm
  • Sobib paljudele pindadele
  • 805
  • 4 m²/l
  • 8 m²/l
  • 1 h
Kirjeldus

Tolmusidumisaine, mis põhineb väikeste osakestega akrülaatsideainel.


Toote omadused

Töötlemata kivipindadele tolmu sidumiseks. Tolmusidumisaine imendub hästi aluspinda ja tugevdab pinda. Ei moodusta pinnale kihti ega muuda ka aluspinna algset tooni.


Kasutuskohad

Betoon-, krohv-, tellis-, pahteldatud pinnad ja betoonpõrandad kuivades sisetingimustes. Sobib ka ilmastikumõjude eest varjul olevatele pindadele välistingimustes.


Katvus

4-8 m²/l sõltuvalt aluspinna karedusest ja poorsusest.


Vedeldi

Veepõhine


Säilitamine

Kaitsta külma eest. Hoida kuivas ja jahedas kohas, kaitstuna päikesevalguse eest. Sulge poolik nõu hoolikalt järgmise kasutuskorra tarbeks. Avatud toode ei talu pikaajalist säilitamist.


Värvimistingimused

Töötlemise ja toote kuivamise ajal peab õhu, pinna ja toote temperatuur olema üle +5 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80%. Ära kanna toodet märjale või mitte-imavale pinnale.


Pinna ettevalmistus

Aluspind peab olema piisavalt kuivanud ja kõvenenud enne tolmusidumisaine pinnale kandmist. Krohvpinna kuivamise ja kõvenemise aeg sõltub krohvisegu koostisest (nt lubja-tsemendi segamissuhtest), tingimustest ning krohvipinna paksusest. Värvimata pind puhasta mustusest, tolmust ja sooladest. Kui soolasid eraldub palju ja pidevalt, siis mitte töödelda pinda enne, kui soolade moodustumise põhjus on likvideeritud. Valupinna vastu valatud betoonpinnad puhasta mehaaniliselt, nt liivapritsiga, et saada sobilik pinnaprofiil. Eemalda pinnalt klaasjas ja sile tsemendiliimikiht liivapritsiga, masinlihvija abil või survepesuga lisatud liivaga.


Värvimine

Esimene kiht:

Sega toodet hoolikalt enne kasutamist. Kanna vedeldamata toodet pinnale. Piisav kogus tolmusidumisainet on selline, mis imendub kõik aluspinda ja pinnale ei jää läikivat lakitaolist kihti.


Hooldusvärvimine:

Tolmusidumisainega töödeldud pinnale tee hooldustöötlus sama tootega. Vajadusel võib üle värvida. Igasugune edasine töötlemine tuleb teha järgmisel päeval.


LOÜ

(Alaliik A/h) 30 g/l. Pölynsidonta-aine sisaldab LOÜ maksimaalselt 30 g/l.


Hüvasti betoonitolm

Pölynsidonta-aine sobib tolmu sidumiseks siseseintel ja lagedel kuivades tingimustes ning samuti betoonpõrandatele. Tolmusidumisaine imendub hästi aluspinda ja tugevdab pinda.

Product usp1prof_img
Hyvästi betonipöly

Sobib paljudele pindadele

Pölynsidonta-aine sobib seintele ja lagedele ning betoonpõrandatele kuivades sisetingimustes. Sobib ka ilmastikumõjude eest varjul olevatele pindadele välistingimustes. Pölynsidonta-aine sobib betoon-, krohv-, tellis-, pahteldatud pindadele, samuti kõigile tavalisematele mineraalpindadele.

Product usp2prof_img
Monia käyttöalueita
Estonian
on lisatud meelespeasse.
on eemaldatud meelespeast.
et