Luja Yleispohjamaali

Akrülaatvärv. Sisaldab hallitusvastaseid aineid, mis kaitsevad värvipinda.

EPD verified
M1
Avainlippu
  • Kruntvärv niisketesse ruumidesse
  • Tapeedi lihtsamaks pealekandmiseks
  • Väga hästi nakkuv spetsiaalne akrülaatvärv
  • 805
  • 8 m²/l
  • 2 h
  • 0.5 h

Lõpptulemus

  • Täismatt

Kirjeldus

Akrülaatvärv. Sisaldab hallitusvastaseid aineid, mis kaitsevad värvipinda.


Toote omadused

Betoon-, krohv-, pahteldatud, tellis- ja papp-pindade ning ka puitlaast-, kips- ja puitkiudpindade kruntimiseks. Sobib nii uutele kui ka varem värvitud pindadele. Nakkub hästi ka varem värvitud puhtale lateks-, alküüd-, epoksüüd- ja katalüütvärvi pindadele.


Kasutuskohad

Seina- ja laepinnad siseruumides. Sobib Luja pinnavärvide ning Tikkurila ja Vivacolor siseakrülaatvärvide kruntvärviks. Samuti tapeetide alla.


Katvus

Mitteimavatele pindadele 7-10 m²/l. Imavatele pindadele 5-8 m²/l.


Vedeldi

Veepõhine


Töövahendid

pihustamine, pintsel, rull


Värvimistingimused

Värvitav pind peab olema kuiv, temperatuur vähemalt +5 °C ja õhu suhteline niiskus alla 80%.


Pinna ettevalmistus

Värvimata pinnad: Pinnad puhastada tolmust ja mustusest. Vajadusel pahteldada pinnad sobiva Vivacolor pahtliga ja lihvi kuivanud pahtlipind. Eemalda lihvimistolm. Varem värvitud pinnad: Pese pinnad Maalipesu puhastusvahendiga ja loputada hoolikalt veega. Eemalda lahtine, pragunev värv. Ebatasasused, õõnsused, praod pahtelda sobiva Vivacolor pahtliga. Pärast kuivamist lihvi pind ja eemaldada lihvimistolm.


Värvimine

Esimene kiht:

Sega värv hoolikalt enne kasutamist ja vajadusel vedelda veega. Värvi rulli, pintsli või värvipihustiga. Pinnavärvimise võib teha nt Luja pinnavärviga või Remontti-Ässä värviga.


Hooldusjuhendid

Vajadusel mitte varem kui 1 kuu möödumisel värvimisest: Puhasta pind neutraalse (pH 6-8) nõudepesuvahendi ja pesuseene või puhastuslapiga. Pesuainevalmistaja etteantud lahjendamistingimustest tuleb kinni pidada. Pind ei tohi peale puhastamist jääda märjaks. Värvitud pind saavutab lõpliku tugevuse ja vastupidavuse normaaltingimustes u 1 kuu möödudes. Kui pinda on vaja siiski puhastada varsti pärast värvimist, tuleb seda teha kergelt niiske puhastuslapiga.


Kruntvärv niisketesse ruumidesse

Luja kruntvärv sisaldab hallitusevastast ainet, mis kaitseb värvitud pinda.

Product usp1prof_img
Primer for humid spaces

Tapeedi lihtsamaks pealekandmiseks

Ideaalne aluspinna kruntimiseks, kuna see ei pehmene märjana. Seinte kruntimine enne tapeeti lihtsustab nii tapeedi pealekandmist kui ka eemaldamist.

Product usp2prof_img
For easier wallpaper application

Väga hästi nakkuv spetsiaalne akrülaatvärv

Luja Universal on väga hästi nakkuv ja sobib ideaalselt nõudlikesse keskkondadesse.

Product usp3prof_img
Adhesive special acrylate paint
Estonian
on lisatud meelespeasse.
on eemaldatud meelespeast.
et