Iso A-Clean

Veega lahjendatav puhastusvahend sambla, vetikate, mustuse, rasva eemaldamiseks.

Iso A-Clean

Veega lahjendatav puhastusvahend sambla, vetikate, mustuse, rasva eemaldamiseks.

  • 858
  • 2 m²/l
  • 6 m²/l
Kirjeldus

Veega lahjendatav puhastusvahend sambla, vetikate, mustuse, rasva eemaldamiseks.


Toote omadused

Eemaldab väga tõhuselt sambla, merevetikad, rohelise taimkatte ja bakterid erinevat tüüpi pindadelt. Iso A-Clean puhastusvahendit on lihtne kasutada ja see annab kohese efekti, mis toimib hästi ka rohelise taimkatte vastase profülaktilise vahendina.


Kasutuskohad

Iso A-Clean puhastusvahendit kasutatakse välispindadel, nt katustel, fassaadidel, terrassidel, tänavakividel, katuseakendel, soklitel ja seintel. Iso A-Clean ei kahjusta olemasolevat värvipinda.


Värvimistingimused

Temperatuur peab olema vahemikus 5 °C - 30 °C.


Pinna ettevalmistus

Puhasta pinnad mustusest, tolmust, samblast ja samblikest. Kasuta survepesurit. Jälgi, et ei vigastaks aluspinda.


Värvimine

Esimene kiht:

Kanna vedeldatud lahus pinnale pihusti või pintsliga. Lase lahusel mõjuda 3 kuni 5 päeva. Vajadusel pese pind ja korda töötlust. NB! Toode peab saama mõjuda 24 tundi enne vihma. Väldi sattumist nahale ja silma. Kanda kaitsekindaid ja -prille töötluse ajal. Vältida sattumist veekeskkonda. Ülejääk tuleb kokku koguda. Toodet tuleb pinnale kanda kuiva ilmaga. Asbesti sisaldavate aluspindade töötlemisel kohaldada kohalikke tervise- ja ohtusabinõusid.


Töövahendite puhastamine

Pese töövahendid veega.


Efektiivne puhastus

Eemaldab tõhusalt mustuse ja rasva.

Lihtne kasutada

Maksimaalse efekti saavutab 3-4 päeva jooksul.

Estonian
on lisatud meelespeasse.
on eemaldatud meelespeast.
et