Grafotherm

Ühekomponentne veepõhine kondensatsioonitõrje pinnakate pihustiga pinnale kandmiseks.

MED
  • Suurepärased veeimavusomadused
  • Kasutamine
  • 8010
  • 1.1 m²/l
  • 1.8 m²/l
Kirjeldus

Ühekomponentne veepõhine kondensatsioonitõrje pinnakate pihustiga pinnale kandmiseks.


Toote omadused

Sobib kasutamiseks siseruumides ja välistingimustes vihma eest kaitstud pindadel.


Kasutuskohad

Soovitatav ehitusplatsil kanda õhukesele terasplekile, terastarinditele ja muudele metallpindadele, kui probleemiks on kondensaatniiskuse tõttu tilkuv vesi. Sobib ka kivipindadele (betoon, pahteldatud, tellis jmt) sisetingimustes. Suurepärased veeimavus- ja aurustumisomadused. Takistab kondensaatniiskuse tilkumist ja tagab soojusisolatsiooni (λ = 0,085 W/mK). Moodustab elastse ja poorse pinnakihi. Paksu kihina paigaldamisel summutab vibratsiooni ja müra. Vastab standardi EN13501-1 klassi A2-s1d0 ja ASTM E84 (USA) nõuetele. Võib kasutada laevaruumides (MED-B-10019).


Katvus

Kihi paksus sõltub niiskuskoormusest ja ehitise tüübist. Vt kasutusjuhendit. Toote kulu mõjutavad värvimisviis ja –tingimused, ka värvitava pinna kuju ning kvaliteet. MED-sertifikaadi nõuete täitmiseks peab märja värvikihi paksus olema maksimaalselt 900 µm ja aluspinnaks peab olema metall, paksusega miinimum 0.75 mm.


Vedeldi

Veepõhine


Töövahendid

pihustamine, pintsel, rull


Värvimistingimused

Värvitav pind peab olema kuiv. Värvimise ja värvi kuivamise ajal peab õhu ja pinna temperatuur olema üle +10 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80%. Pinna temperatuur peab olema vähemalt 3 ºC võrra kõrgem õhu kastepunkti temperatuurist. Pinnakatte temperatuur peab olema üle +15 °C. Värvimistöö ja pinnakatte kuivamise ajal peab olema tagatud korralik ventilatsioon.


Pinna ettevalmistus

Eemalda õlid, rasvad ja soolad kasutades sobivat meetodit. (ISO 12944-4) Tsingitud pinnad: Puhasta pinnad liivapritsiga puhastamise meetodil (SaS), et pind muutuks ühtlaselt karedaks. Puhastusmaterjalina kasuta näiteks puhast kuiva kvartsliiva. (SFS 5873) Juhul, kui see ei ole võimalik, karesta pinnad lihvides või pestakse PANSSARIPESU pesuvahendiga. Alumiiniumpinnad: Teosta pühkepuhastus (SaS) pinna ühtlaseks karestamiseks. Kasuta puhastusmaterjalina mittemetallilis materjali. (SFS 5873) Kui pühkepuhastus ei ole võimalik, karesta pind lihvides või pese MAALIPESU pesuvahendiga. Krunditud pinnad: Tööstuslik kruntvärv õhukese teraspleki tagaküljel ei nõua spetsiaalset eeltöötlust. Õlid, rasvad, soolad ja mustus eemalda sobival viisil. Paranda kruntvärvi vigastused Temaprime EE kruntvärviga või Rostex Super Akva korrosioonivastase kruntvärviga. Arvesta kruntvärvi kuivamisaega. Roostevabad teraspinnad: Karesta pind lihvides või liivapritsiga. Kasuta puhastusmaterjalina mittemetallilisi materjale. Kivipinnad: Krundi poorsed ja imavad pinnad ProSeal kruntvärviga enne GrofoTherm`i pinnale kandmist.


Värvimine

Esimene kiht:

Ei vaja viimistlusvärvimist. Viimistlusvärvimine nõrgendab pinnakatte toimivust. Kõrgsurvepihustamine. Kui pihustamine ei ole võimalik, võib kasutada rulli või pintslit. Sega pinnakatet hoolikalt enne kasutamist. Pihustiga pinnale kandes võib pinnakatet vedeldada 0-5%. Kõrgsurve düüs 0.027"-0.029" ja düüsi rõhk 150-180 bar-i. Pihustusnurk maksimaalselt 40°. Pihusti tootlikkus vähemalt 2,7 l/min. Filtri kasutamisel peab selle sõelaavade tihedus olema 30–60.


LOÜ

LOÜ sisaldus 15 g/l.


Suurepärased veeimavusomadused

GrafoTherm koosneb miljonist 0,1−100 mikromeetri suurusest mikropoorist. Nendest moodustub mitmekihiline poorne struktuur, mida iseloomustab suurepärane veeimavus. Aurustumine on kiirem kui tavaliste pinnakatete kasutamisel, sest mikropoorne struktuur rikub vee pindpinevust ja jaotab niiskuse suurele pinnale.

Product usp1prof_img
Excellent moisture absorption capacity

Kasutamine

GrafoTherm-pinnakatte tüüpilisteks kasutuskohtadeks on laod ja parkimismajad, ventilatsioonikanalid, veevarustusettevõtted, muud tootmishooned, spordihallid, tuulepargitornide sisepinnad, merekonteinerid, reisi- ja kaubarongide vagunid, loomapidamishooned jne. Parima tulemuse saavutad, kui kannad GrafoTherm pinnakatte pinnale pihustiga, kuid selle võib peale kanda ka pintsli või rulliga.

Product usp2prof_img
Multiple Applications
Estonian
on lisatud meelespeasse.
on eemaldatud meelespeast.
et