Acoustics

Ühekomponentne, veepõhine müra summutav pinnakate pihustiga pinnale kandmiseks.

  • Kasutusobjektid
  • 8010
  • 0.4 m²/l
  • 1.1 m²/l
  • 10 h
  • 8 h

Lõpptulemus

  • Matt

Kirjeldus

Ühekomponentne, veepõhine müra summutav pinnakate pihustiga pinnale kandmiseks.


Toote omadused

Sobib kasutamiseks sisetingimustes ja vihma eest kaitstud pindadel välistingimustes. Väga head müra ja vibratsiooni summutamise omadused. Moodustab elastse ja poorse pinnakihi. Takistab kondensatsiooni. Vastab standardi EN13501-1 klassi A2-s1d0 nõuetele. Mürasummutus – Tan Delta (kombineeritud) 0,116 (VTT-CR-00259-15, soovi korral esitatakse katsearuanne).


Kasutuskohad

Teraskatuste aluspinnad, sõidukite ja rööbassõidukite metallpinnad, ventilatsioonikanalid jm metallpinnad spordihallides või tootmisruumides, kus esineb vibratsiooni ja müra.


Katvus

Toote kulu mõjutavad värvimisviis ja –tingimused, ka värvitava pinna kuju ning kvaliteet.


Vedeldi

Veepõhine


Säilitamine

Kaitsta külma eest. Hoida külmas ja jahedas kaitstuna päikesevalguse eest. Sulge purk hoolikalt, et toodet saaks kasutada ka järgmisel korral. Avatud nõus toode ei talu pikaajalist säilitamist.


Värvimistingimused

Värvitav pind peab olema kuiv. Värvimise ja värvi kuivamise ajal peab õhu ja pinna temperatuur olema üle +10 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80%. Pinna temperatuur peab olema vähemalt 3 ºC võrra kõrgem õhu kastepunkti temperatuurist. Värvi temperatuur peab kasutamise ajal olema üle +15 °C. Värvimistöö ja kuivamise ajal peab olema tagatud korralik ventilatsioon.


Pinna ettevalmistus

Eemalda õlid, rasvad ja soolad kasutades sobivat meetodit. (ISO 12944-4) Alumiiniumpinnad: Teosta pühkepuhastus (SaS) pinna ühtlaseks karestamiseks. Kasuta puhastusmaterjalina mittemetallilis materjali. (SFS 5873) Kui pühkepuhastus ei ole võimalik, karesta pind lihvides või pese MAALIPESU pesuvahendiga. Tsingitud pinnad: Puhasta pinnad liivapritsiga puhastamise meetodil (SaS), et pind muutuks ühtlaselt karedaks. Puhastusmaterjalina kasuta näiteks puhast kuiva kvartsliiva. (SFS 5873) Juhul, kui see ei ole võimalik, karesta pinnad lihvides või pestakse PANSSARIPESU pesuvahendiga. Krunditud pinnad: Tööstuslik kruntvärv õhukese teraspleki tagaküljel ei nõua mingit spetsiaalset eeltöötlust. Õlid, rasvad, soolad ja mustus eemalda sobival viisil. Paranda kruntvärvi vigastused Temaprime EE kruntvärviga või Rostex Super korrosioonivastase kruntvärviga. Arvesta kruntvärvi kuivamisaega. (SFS-EN ISO 12944-4) Roostevaba teras: Karesta pinnad lihvimise või liivapritsiga puhastamise teel. Karestustööl tuleb kasutada mittemetallist materjale.


Värvimine

Esimene kiht:

Kõrgsurvepihustamine. Düüs 0.035"-0.039" ja düüsi rõhk 150-180 bar-i. Vedelda vajadusel veega 0-5%. Rulli ja pintsliga võib pinnale kanda vaid kohtades, kus ei ole võimalik pihustada.


Hooldusvärvimine:

Üle värvimist teist tüüpi värviga ei soovitata, sest see nõrgestab kondensatsioonitõkke omadusi.


Töövahendite puhastamine

Eemalda töövahenditelt liigne värv ja pese veega puhtaks.


LOÜ

Acoustics sisaldab LOÜ maksimaalselt 15 g/l. Vaid tööstuslikuks või professionaalseks kasutamiseks.


Kasutusobjektid

Acoustics-pinnakate sobib väga hästi teraskatuste, sõidukite ja rööbassõidukite metallpindade, ventilatsioonikanalite ja muude metallpindade jaoks spordihallides või tootmisruumides, kus on probleeme vibratsiooni ja müraga.

Product usp1prof_img
A one-component water-borne, functional, noise-damping coating for airless application.
Estonian
on lisatud meelespeasse.
on eemaldatud meelespeast.
et