Kust värvid tulevad?

Kust värvid tulevad?

Värve on kõikjal meie ümber, aga kust need tulevad? Kas värv on rohkem objekti omadus või on see vaatleja kogemus. Kui mõistame, kuidas inimesed värve tajuvad, on lihtsam luua erinevates ruumides soovitud õhkkonda.  

Värvid ümbritsevad meid ja mõjutavad meie argielu, kuid mis asjad need värvid täpsemalt on ja mis on nende ülesanne visuaalses maailmas? Selles artiklis esineb eksperdina Harald Arnkil, kes on kunstnik, värviteadlane ning endine kunsti- ja värviteooria õppejõud Aalto Ülikooli kunsti-, disaini- ja arhitektuurikoolis.

Mitmed filosoofid väidavad, et objekti värv on illusioon. Argikeeles viitab objekti värv värvile, mida tajutakse objekti juurde kuuluvana. Värvidel on füüsikaline põhjus, kuid see, mida me värvina tajume, on objekti, valguse ja vaatleja interaktsiooni tulemus.

Kust värvid tulevad?

Mis moodustab värvi? 

Värvidest rääkides saab eristada kahte isesugust asja: teaduslikult mõõdetavad värvistiimulid ja see, kuidas inimesed neid stiimuleid tajuvad või kogevad. Värvistiimuli, näiteks värvitud pinna, füüsikalisi valgust peegeldavaid omadusi saab spektrofotomeetri abil mõõta teatud eelnevalt kindlaks määratud näitajate järgi.

Kuigi spektrofotomeetriline mõõtmine annab väga täpset informatsiooni, siis kehtib see vaid konkreetsetes mõõtmistingimustes. Kui valgustus- ja vaatlustingimused muutuvad, siis muutub ka värvi väljanägemine.

Nn värvi püsivuse mehhanism võimaldab ajul meie taju korrigeerida, võttes arvesse keskkonnatingimustes toimuvaid muutusi. Seega me üldjuhul ei pane tähele valguse muutumisest tulenevaid pidevaid muutusi. Kui vaatad oma diivanit esmalt päevavalguses ja siis õhtul toavalguses, näeb diivani värv üsna samasugune välja, kuigi sellelt peegelduva valguse spektraalses koostises on toimunud drastilised muutused. Kuid inimese võime muutuva visuaalse keskkonnaga kohaneda on siiski piiratud. 

Individuaalne värvinägemine

Inimese värvitaju on arenenud ellujäämise eesmärgil, eelkõige toidu leidmiseks, ohu tuvastamiseks ja seksuaalsetest motiividest teadaandmiseks. Värvinägemine ei ole sugugi omane vaid inimesele, kuigi erinevad loomaliigid tajuvad värve erinevalt.

Värvinägemise kõrvalekalletest tulenevalt võib värvitaju ka inimeseti erineda. Keskmiselt iga neljateistkümnes läänemaailma meessoost isik on mingil kujul värvipime või värvinägemise kõrvalekaldega. Hiljutistest uuringutest nähtub, et isegi kliiniliselt normaalse värvinägemisega inimeste hulgas on suuri erinevusi selles, kuidas nad põhitoone näevad. Kuid keelelise ja kultuurilise tausta mõju värvide nimetamisele ja tuvastamisele on huvitav teema. On teada, et see, kuidas me värve nimetame, ja see, kuidas me neid näiteks toonide alusel liigitame, on omavahel seotud.

Kust värvid tulevad?
Kust värvid tulevad?
Nn värvide püsivuse mehhanism võimaldab ajul korrigeerida meie taju, võttes arvesse keskkonnatingimuste muutusi. Järelikult kipume ignoreerima valguse nihkumisest tingitud pidevaid muutusi. Esmalt päevavalguses ja hiljem õhtul elektrivalguses vaadates näeb teie diivani värvus peaaegu sama, hoolimata sellest, et sellelt peegelduva valguse spektraalne koostis on muutunud.
Kust värvid tulevad?

Kas värvid avaldavad psühholoogilist mõju? 

Sisekujunduse teejuhtides ja ajakirjades kirjutatakse värvipsühholoogiast ja konkreetsete värvide psühholoogilisest mõjust. Kuid värvipsühholoogia on üsna laialivalguv uurimisvaldkond ning värvide mõju uurimine on subjektiivse tõlgenduse tõttu keeruline.

Sellegipoolest on olemas erinevaid meetodeid, kuidas värvi mõju erinevaid aspekte uurida. Füüsilisi reaktsioone on võimalik kindlaks määrata aju elektrilise aktiivsuse mõõtmisega. Emotsionaalseid reaktsioone on võimalik uurida intervjuu või psühholoogiliste testide kaudu, võttes aluseks emotsiooni kui välise või sisemise stiimuli põhjustatud erutusseisundi.

Praegu on vähe tõendeid, mis näitaksid, et teatud värvid kutsuvad esile sama reaktsiooni kõikides inimestes. Praegustest tõenditest nähtub, et reaktsioonide ja aistingute puhul on näiteks valguse koguhulk olulisem kui mis tahes konkreetne lainepikkus.

Armastuse värv ja muu sümboolika

Värvi kasutamine mängib olulist rolli selle juures, kuidas me oma keskkondi kogeme. Üldiselt on inimesed väga huvitatud värvide sümboolsest tähendusest, seostest ja mõjudest.

Värvidele omistatud kultuurilisi tähendusi tasub uurida, pidades silmas seda, et neid on raske määratleda, sest need varieeruvad konteksti, kultuuride ja ajastute lõikes. Näiteks ei tähenda punane värv alati raevu või armastust, kuigi paljudes tänapäevastes kultuurides seostatakse seda tihtilugu selliste tunnetega.

Värvide jagamine külmadeks ja soojadeks põhineb samuti kultuurilistel ja sümboolsetel tähendustel. Lisaks on see ka väga subjektiive.  Värvidel ei ole soojusskaalat, aga ümbritsevad tingimused loovad erinevaid muljeid. Konkreetsele värvile keskendumise asemel on olulisem vaadata erinevate toonide ja nüansside koostoimet.

Kust värvid tulevad?

Liitu Tikkurila Pro Designeriga


Hea arhitekt, sisearhitekt, sisekujundaja ja projekteerija! 

Tikkurila Pro Designer on koht, kuhu kogume kasulikke artikleid, referentse ja loomingulisi ideid arhitektuuri ning sisekujunduse valdkonnast. Korraldame aeg-ajalt ka seminare, veebinare, väljasõite ja muid toredaid üritusi. Kui soovid uudistega kursis olla ja kutseid saada, siis telli meilt uudiskiri. 

Saadame uudiskirju umbes kord kvartalis. Kui soovid uudiskirja saamisest loobuda, siis saad oma tellimuse igal ajal tühistada.

OLE KURSIS UUDISTEGA JA LIITU PRO DESIGNERIGA
Liitu Pro Designeriga siin
on lisatud meelespeasse.
on eemaldatud meelespeast.
et