Valtti Plus Base

Kasutusvalmis veepõhine kergelt sinaka tooniga puidukaitsevahend välistingimustesse. Imendub puitu, takistades niiskuse imendumist, samuti hallituse ja sine levikut töödeldud pinnal. Antud puidukaitsevahend vastab (EL) biotsiidimääruse nr 528/2012 nõuetele.

Avainlippu

Valtti Plus Base

Kasutusvalmis veepõhine kergelt sinaka tooniga puidukaitsevahend välistingimustesse. Imendub puitu, takistades niiskuse imendumist, samuti hallituse ja sine levikut töödeldud pinnal. Antud puidukaitsevahend vastab (EL) biotsiidimääruse nr 528/2012 nõuetele.

  • 805
  • 0.08 m2/l
  • 0.16 m2/l
  • 24 h
  • 0.5 h
Kirjeldus

Kasutusvalmis veepõhine kergelt sinaka tooniga puidukaitsevahend välistingimustesse. Imendub puitu, takistades niiskuse imendumist, samuti hallituse ja sine levikut töödeldud pinnal. Antud puidukaitsevahend vastab (EL) biotsiidimääruse nr 528/2012 nõuetele.


Toote omadused

Puitesemete ja puitehitiste kaitsmseks ning kruntimiseks enne pinnatöötlust. Sobib palkpindade, saetud ja hööveldatud puitpindade, kuumtöödeldud ning sügavimmutatud puitpindade kruntimiseks välistingimustes. Mitte kasutada sisetingimustes. Mitte kasutada puitpindadel, mis puutuvad kokku toiduainete või loomasöödaga. Toodet võib kasutada ainult vastavalt kasutusjuhendis kirjeldatud moel. Värvitu puidukaitsevahend ei kaitse puitpinda päikesevalguse kahjulike mõjude eest, mistõttu tuleb pinnaviimistlus teha võimalikult aegsasti.


Kasutuskohad

Kõik puidukaitsevahenditega töödeldavad ja värvitavad puitehitised (v.a. puiduõliga ja punamuldvärvidega värvitavad pinnad). Võib kasutada puitpindadel, mis jäävad maapinnast kõrgemale. Mitte kasutada puitpindadel, millel on otsene kokkupuude maa ja vesikeskkonnaga.


Pakendid

1,0 L, 10,0 L, 3,0 L


Katvus

0,08-0,16 l/m² Saetud pinnale 6-8 m²/l. Hööveldatud ja palkpinnale 8-12 m²/l.


Värvimistingimused

Töödeldav pind peab olema kuiv. Töötlemise ja kuivamise ajal peab õhutemperatuur olema vähemalt +5 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80%. Mitte kasutada toodet, kui vihma sajab või kui on prognoositud vihma järgmise 24 tunni jooksul.


Pinna ettevalmistus

Puhasta töödeldav pind mustusest, hallitusest ja lahtistest osakestest. Pese määrdunud ja hallitanud puitpinnad Tikkurila Homeenpoisto või Tehopesu puhastusvahendiga vastavalt kasutusjuhendile. Kaitse muid pindasid ja taimesid pritsmete eest. Kata kinni ka kõik veenõud enne töötlemist.


Värvimine

Esimene kiht:
Töötle puitpinnad Valtti Plus Base puidukaitsevahendiga võimalikult varajases ehitusstaadiumis. Kanna toode pinnale pintsli või pihustiga. Sega puidukaitsevahendit enne kasutamist. Kasuta toodet hästi ventileeritavas kohas. Töötle puitpinna otsakohad eriti hoolikalt. Lõppviimistlus, nt värvimine, teha kõige varem 24 tunni pärast. Kui värvimine viibib, siis krundi pind uuesti. Töödeldud puitpinnad, mis on ilmastikust mõjutatud, tuleb töödelda vastavalt toote kasutusjuhendile. Töödeldud pinda tuleb korrapäraselt hooldada. Mitte kasutada lõpp-viimistluseks toodet, mis sisaldab triasoolfungitsiide. Kui kasutad toodet välistingimustes, kata kinni maapind ja taimed, et kaitsta pritsmete eest. Mitte kasutada toodet pinnal (nt vee kohal oleval sillal), kus on oht, et see võib sattuda vette. Töötlemise ja kuivamise ajal jälgi, et toodet ei satuks maapinnale ja pinnavette. Värskelt töödeldud puitpinda hoida varjualuses või tugeval veekindlal pinnal. Kõik toote jäägid tuleb taaskasutuseks või nõuetekohaseks hävitamiseks kokku koguda. Kaitsmata inimesed ja loomad tuleb töödeldud kohast hoida eemal 48 tundi või kuni töödeldud pind on kuivanud. Mitte kasutada toodet toiduvalmistamisvahendite, sööginõude jmt pindade läheduses. Kanda sobivaid kaitseriideid toote kasutamisel või töödeldud pindade käsitlemisel. Vältida kaitseriietuse liigset määrdumist tootega. Kasuta puidukaitsevahendit ohutult. Loe alati toote etiketti ja kasutusjuhendit enne kasutamist.


Miks valida Valtti Plus Base

Kaitseb puitpindasid enne lõplikku viimistlemist.

Valtti Plus Base kaitseb puitu hallituse, sine ja mädanemise eest. Puidukaitsevahendeid kasutatakse enne värvimist ja peitsimist, välja arvatud enne õlitamist.

Product usp1prof_img
The best durability and mold repellence for the whole painting system.

Väga hea vastupidavus ja kaitse hallituse eest.

Valtti Plus Base puidukaitsevahendis olevad toimeained kaitsevad puitpinda hallituse eest. Puidukaitsevahend annab ka parema veekindluse ning vastupidavuse kogu töötlusele.

Product usp2prof_img
Nokkalan Majakka

Sinakas toon lihtsustab töötamist

Toode on kergelt sinaka tooniga, nii on lihtsam näha, kus on pind juba töödeldud.

Product usp3prof_img
Interior wall
on lisatud meelespeasse.
on eemaldatud meelespeast.

Update your browser for the best viewing experience

Without the most up-to-date version of your browser, you may have problems using tikkurila.com website.

For instructions on how to upgrade, visit your browser's help resources: