Fontefacade CC 30

Veepõhine ühekomponentne akrülaat-välisvärv, ühekihivärv.

Fontefacade CC 30

Veepõhine ühekomponentne akrülaat-välisvärv, ühekihivärv.

Lõpptulemus

  • Poolmatt

Kirjeldus

Veepõhine ühekomponentne akrülaat-välisvärv, ühekihivärv.


Toote omadused

• Sobib kiiretele tootmisliinidele ning kuivamiseks kõrgemal ja toatemperatuuril. • Sobib eriti rulliga ja valumasinaga värvimiseks. • Saab kasutada krunt- ja pinnavärvina. • Hea ilmastikukindlus. • Toonitav ka metalliktoonidesse.


Kasutuskohad

• Sobib mineraalsetele pindadele välistingimustes, nagu kiudtsementplaatidel.


Katvus

Tegelik kulu sõltub pinnale kandmise viisist, värvimistingimustest ja töödeldava pinna kujust ja karedusest.


Säilitamine

Ei tohi külmuda. Parim ladustamistemperatuur on vahemikus +15 kuni +25 °C.


Värvimistingimused

Töödeldav pind peab olema puhas ja kuiv. Värvimise ja värvi kuivamise ajal peab õhu, pinna ja värvi temperatuur olema üle +10 ºC ja suhteline õhuniiskus alla 70%. Hea ventilatsioon on samuti väga tähtis.


Pinna ettevalmistus

Pind peab olema puhas mustusest, tolmust ja rasvast.


Värvimine

Esimene kiht:

Enne kasutamist sega värvi hoolikalt. Valumasinaga värvimiseks vedeldatakse toodet ligikaudu 0–5%, et viskoossus oleks 50–80s (DIN4). Väldi pumba liiga kõrget töörõhku ja voolukiirust. Kõrgsurvepihustamisel on soovitatav düüsi suurus 0,015–0,019" ja rõhk 80–160 baari. Pihustamisnurk vali vastavalt töödeldavale objektile. Lisaõhuga kõrgsurvepihustamisel on soovitatav düüsi suurus 0,015–0,019" ja rõhk 80–160 baari. Õhkpihustamisel on soovitatav rõhk 1–3 baari. Pihustamisnurk vali vastavalt töödeldavale objektile. Metalliktoonidega värvi on soovitatav kanda pinnale tavalise pritsiga. Düüsi suurus on 1,8 mm ja rõhk 2–3 baari. Vajaduse korral vedeldatakse toodet 0–5% veega.


Töövahendite puhastamine

Vesi.


LOÜ

Lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) direktiivi 2004/42/EL kohaselt on toote alaliigi A/i LOÜ sisalduse piirväärtus kuni 140 g/l (1.1.2010). LOÜ hulk tootes Fontefacade CC 30 on kuni 140 g/l.


Estonian
on lisatud meelespeasse.
on eemaldatud meelespeast.
et